Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Nahrávání trvá velmi

Nahrávání trvá velmi dlouho. •Pokud se rychlost závěrky sníží pod jistou hranici, například při snímání na tmavých místech, fotoaparát automaticky redukuje šum na snímku. Této funkci se říká NR (redukce šumu) pomalé závěrky a snímání trvá delší dobu. Obraz je neostrý. •Objekt je příliš blízko. Při snímání se ujistěte, že máte objektiv dál od objektu, než jsou následující minimální vzdálenosti pro snímání: – V režimu inteligentního automatického nastavení, super automatického nastavení a ve snadném režimu: Asi 1 cm (W)/50 cm (T) od objektivu. – V ostatních nahrávacích režimech: Asi 8 cm (W)/50 cm (T) od objektivu. Nebo nastavte režim ostření na blízké objekty a snímejte ve vzdálenosti asi 1 cm – 20 cm na straně W. • Při fotografování je ve volbě scény nastaven režim (Krajina) nebo (Soumrak) nebo (Ohňostroj). Transfokátor nepracuje. •Transfokátor nelze používat v následujících situacích: – V režimu inteligentního plynulého panorámatu –Vrežimu snímání 3D – V režimu podvodního iplynulého panorámatu • Podle velikosti snímku někdy nelze použít transfokátor Smart (str. 115). •V následujících situacích nelze používat digitální transfokátor: – V režimu super automatického nastavení – V režimu rozostření pozadí –Vrežimu videa – Když je ve volbě scény vybrán režim (Korekce protisvětla HDR). – Když je aktivována funkce snímání úsměvu. Nelze zvolit funkci detekce obličejů. • Detekci obličejů lze zvolit pouze tehdy, když je režim ostření nastaven na [Více. AF] a režim měření na [Víceb.]. •Pokud je aktivován režim ostření na blízké objekty, nelze zvolit funkci detekce obličejů. Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík Blesk nepracuje. •Blesk nelze použít v následujících situacích: – V režimu rozostření pozadí – Při snímání série – Když je ve volbě scény zvolen režim (Redukce rozmazání pohybu), (Soumrak), (Ručně držený soumrak), (Vysoká citlivost) nebo (Ohňostroj). – V režimu inteligentního plynulého panorámatu –Vrežimu snímání 3D – V režimu podvodního iplynulého panorámatu –Vrežimu videa • V režimu ostření na blízké objekty nebo je-li volba scény nastavena na (Krajina), (Jídlo), (Domácí mazlíček), (Pláž), (Sníh), (Pod vodou) nebo (Rychlá závěrka) nastavte blesk na [Zapnout] (str. 61). Na snímcích zhotovených s bleskem se objevují rozmazané bílé kruhové skvrny. •Částice (prach, pyl apod.) ve vzduchu odrazily světlo blesku a objevily se na snímku. Nejedná se o závadu. 166 CZ

Funkce snímání blízkých objektů (Makro/Zap. ostření na blízké objekty) nepracuje. • Ve volbě scény jsou zvoleny režimy (Krajina), (Soumrak) nebo (Ohňostroj). •Pokud je zvolen režim ostření na blízké objekty, vzdálenost pro snímání je přibl. 1 cm až 20 cm. •[Makro] je nastaveno na [Auto] v následujících situacích: – V režimu inteligentního plynulého panorámatu –Vrežimu snímání 3D – V režimu podvodního iplynulého panorámatu –Vrežimu videa – Když je aktivována funkce snímání úsměvu. – Ve snadném režimu – Když je [Samospoušť] nastavena na [Vlastní portrét jedné osoby] nebo [Vlastní portrét dvou osob]. Nelze vypnout snímání v režimu makro. • Neexistuje funkce pro násilné vypnutí snímání v režimu makro. V režimu [Auto] můžete snímat i vzdálený objekt. Na LCD displeji se nezobrazuje datum a čas. •Během pořizování snímku se ukazatel data a času nezobrazuje. Zobrazuje se jen při přehrávání. Na snímky nelze vkládat datum. • Tento fotoaparát nemá funkci pro vkládání data na snímky. Pomocí aplikace „PMB“ můžete tisknout nebo ukládat snímky s datem (str. 154). Hodnota F a rychlost závěrky blikají po částečném stisknutí a přidržení spouště. • Expozice je nesprávná. Opravte expozici (str. 73). Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík Barvy snímku nejsou správné. • Upravte [Vyváž. bílé] (str. 75). Při sledování displeje na tmavém místě se zobrazí šum. •Fotoaparát se pokouší zvýšit viditelnost na displeji dočasným zesvětlením obrazu za podmínek nízkého osvětlení. Nemá vliv na nahraný snímek. Oči fotografované bytosti jsou červené. • Nastavte [Redukce červ. očí] na [Auto] nebo [Zap.] (str. 118). • Při používání blesku fotografujte objekt ze vzdálenosti bližší, než je rozsah blesku. • Osviťte prostor a vyfotografujte objekt. • Snímek retušujte pomocí [Retuš] t [Korekce červených očí] v menu prohlížení nebo opravte pomocí aplikace „PMB“. Zobrazí se body a zůstanou na obrazovce. •Nejedná se o závadu. Tyto body se nezaznamenají. 167 CZ