Views
3 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Obraz a zvuk jsou při

Obraz a zvuk jsou při přehrávání videoklipu na počítači přerušovány šumem. •Videoklip přehráváte přímo z vnitřní paměti nebo z paměťové karty. Pomocí aplikace „PMB“ importujte videoklip do počítače a pak jej přehrajte (str. 154). Jakmile snímky jednou exportujete do počítače, již je nelze prohlížet ve fotoaparátu. •Pro přehrání snímků uložených v počítači tímto fotoaparátem použijte aplikaci „PMB“. •Snímek zaregistrujte v souboru databáze obrazů a přehrajte v [Přehled dat] (str. 102). •Tento fotoaparát nepodporuje funkci zobrazení události. Paměťová karta Nelze vložit paměťovou kartu. •Vložte ji správným směrem. Omylem jste zformátovali paměťovou kartu. •Formátováním jsou všechna data na paměťové kartě vymazána. Data nelze obnovit. Data jsou nahrávána do vnitřní paměti, přestože jste do přístroje vložili paměťovou kartu. •Zkontrolujte, zda je paměťová karta zasunuta na doraz. Vnitřní paměť Nelze přehrávat nebo nahrávat snímky pomocí vnitřní paměti. •Do fotoaparátu je vložena paměťová karta. Vyjměte ji. Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík Data uložená ve vnitřní paměti nelze kopírovat na paměťovou kartu. •Paměťová karta je plná. Kopírujte na paměťovou kartu s dostatečnou kapacitou. Nelze zkopírovat data uložená na paměťové kartě nebo na počítači do vnitřní paměti. •Tato schopnost není k dispozici. Tisk Nelze tisknout snímek. •Vyhledejte návod k použití k tiskárně. Snímky se vytisknou s oběma hranami oříznutými. •V závislosti na tiskárně mohou být všechny okraje snímku oříznuty. Zvláště když tisknete snímek pořízený při velikosti snímku nastavené na [16:9], může dojít k oříznutí bočního konce snímku. •Při tisku snímků na vlastní tiskárně zrušte nastavení pro oříznutí nebo bez okrajů. Informujte se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna nabízí uvedené funkce. •Při tisku snímků v digitální provozovně požádejte pracovníky provozovny, zda by mohli vytisknout snímky bez oříznutí okrajů. 170 CZ

Nelze tisknout snímky s datem. • Pomocí aplikace „PMB“ můžete tisknout snímky s datem (str. 154). •Tento fotoaparát nemá funkci pro přidávání data na snímky. Protože však snímky nahrané fotoaparátem obsahují informace o nahraném datu, lze tisknout snímky se zobrazeným datem, jen pokud tiskárna nebo aplikace rozpozná informace ve formátu Exif. Kompatibilitu s formátem Exif zjistíte konzultací s výrobcem tiskárny nebo aplikace. •Pokud využíváte fototiskových služeb, požádejte je, aby na snímky vložili datum. Nelze tisknout snímky 3D tak, jak se objevují na LCD displeji fotoaparátu. • Snímky 3D zobrazené na fotoaparátu jsou soubory MPO, ale snímky, které se tisknou, jsou soubory JPEG, takže v některých případech snímky, které se tisknou, nejsou stejné jako ty zobrazené na LCD displeji. Dotykový panel Nelze správně ovládat tlačítka dotykového panelu nebo je nelze ovládat vůbec. • Proveďte [Kalibrace] (str. 138). •[Podvodní pouzdro] je nastaveno na [Zap.] (str. 129). Dotykové pero reaguje na nevhodných místech. • Proveďte [Kalibrace] (str. 138). Ostatní Objektiv je zamlžený. •Kondenzace vlhkosti. Vypněte fotoaparát a ponechte ho zhruba hodinu, než ho znovu použijete. Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík Fotoaparát se při delším používání zahřívá. • Nejedná se o závadu. Po zapnutí fotoaparátu se zobrazí displej Nastavení hodin. •Znovu nastavte datum a čas (str. 146). •Vnitřní nabíjecí záložní akumulátor se vybil. Vložte nabitý akumulátor a odložte na 24 hodin nebo více s vypnutým napájením. Datum nebo čas jsou nesprávné. •Nastavení oblasti je na jiném regionu než tam, kde momentálně jste. Změňte nastavení pomocí t (Nastav.) t (Nastavení hodin) t [Nastavení oblasti]. 171 CZ