Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Žádné fotografie

Žádné fotografie •Nejsou žádné snímky 3D, které by mohly být přehrávány v režimu [Prohlížení 3D]. •Vybraná složka nebo datum neobsahuje soubor, který lze přehrát jako prezentaci. Nalezen soubor, který nebyl rozpoznán •Pokusili jste se vymazat složku obsahující soubor, který na fotoaparátu nelze přehrát. Vymažte soubor v počítači a pak vymažte složku. Chyba složky • Na paměťové kartě již existuje složka se stejnými prvními třemi číslicemi (například: 123MSDCF a 123ABCDE). Vyberte jinou složku nebo vytvořte novou složku (str. 140, 141). Nelze vytvářet složky • Na paměťové kartě existuje složka s názvem začínajícím na „999“. V takovém případě nelze vytvářet složky. Vyprázdněte složku •Pokusili jste se vymazat složku obsahující jeden nebo více souborů. Vymažte všechny soubory a pak vymažte složku. Chráněná složka •Pokusili jste se vymazat složku, která je v počítači chráněna jako pouze ke čtení. Nelze zobrazit soubor •Během přehrávání snímku došlo k chybě. Na tomto fotoaparátu nezaručujeme přehrávání souborů obsahujících snímky zpracované na počítači nebo snímky, které byly pořízeny jinými fotoaparáty. Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík Složka jen ke čtení •Vybrali jste složku, kterou nelze nastavit jako nahrávací složku ve fotoaparátu. Vyberte jinou složku (str. 141). Chráněný soubor • Odstraňte ochranu (str. 104). Nadm.vel.snímku •Přehráváte snímek velikosti, kterou nelze na fotoaparátu přehrávat. Nelze najít obličej pro retušování •Ne všechny snímky lze retušovat. (Indikátor varování při otřesech) •Nedostatek světla může být příčinou chvění fotoaparátu. Použijte blesk nebo fotoaparát zajistěte montáží na stativ. 174 CZ

MP4 12M není podporován s touto paměťovou kartou MP4 6M není podporován s touto paměťovou kartou • Pro zaznamenávání videa se doporučuje používat kartu „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2), „Memory Stick PRO-HG Duo“ nebo paměťovou kartu SD (třída 4 nebo rychlejší). Obsah Nahrávání není v tomto formátu videa k dispozici • Nastavte [Formát videa] na [MP4] (str. 112). Maximální počet snímků již vybrán •Pomocí funkce [TransferJet] lze vybrat až 10 souborů. •Pomocí funkce [Více snímků] lze vybrat až 100 souborů. •Pro funkce DPOF nebo ochrany lze pomocí [Vše. snímky z tohoto data] nebo [Vše ve složce] vybrat až 999 souborů. •Značku (Tisk) můžete přidat až k 999 souborům. Chyba přehrávání hudby •Smažte hudební soubor nebo ho nahraďte normálním hudebním souborem. •Proveďte [Form.hudby] a poté stáhněte nový hudební soubor. Chyba formátování hudby • Spusťte [Form.hudby]. Činnost nelze vykonat v nepodporovaných souborech • Zpracovávání a další editační funkce fotoaparátu nelze aplikovat na obrazové soubory, které byly zpracovány pomocí počítače nebo na snímky pořízené jinými fotoaparáty. Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík Příprava souboru databáze obrazův Čekejte prosím •V případě, kdy snímky byly vymazány na počítači apod., fotoaparát obnoví informace o datu apod. •Po zformátování karty je vytvořen nezbytný soubor databáze obrazů. • Počet snímků převyšuje počet, který správa dat v souboru databáze fotoaparátu může zvládnout. Chcete-li registrovat další snímek v souboru databáze obrazů, vymažte snímky v [Přehled dat]. V souboru databáze obrazů nalezeny nesrovnalosti. Obnova dat. •Videoklipy AVCHD nelze nahrávat nebo přehrávat, protože soubor databáze obrazů je vadný. Podle pokynů na obrazovce obnovte soubor databáze obrazů. •Nelze nahrávat do souboru databáze obrazů fotoaparátu nebo přehrávat pomocí [Přehled dat]. Pomocí aplikace „PMB“ zálohujte všechny snímky do počítače a obnovte paměťovou kartu nebo vnitřní paměť. 175 CZ