Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Paměťová karta Typy

Paměťová karta Typy paměťových karet, které lze používat s fotoaparátem, jsou „Memory Stick PRO Duo“, „Memory Stick PRO-HG Duo“, „Memory Stick Duo“, paměťové karty SD, SDHC a SDXC. Nelze použít kartu MultiMediaCard. Poznámky • Není zaručeno, že paměťová karta formátovaná počítačem bude s fotoaparátem pracovat. • Rychlost čtení nebo zápisu dat se liší podle kombinace paměťové karty a použitého vybavení. • V následujících případech může dojít k poškození dat: – Když během operace čtení nebo zápisu vyjmete paměťovou kartu nebo vypnete fotoaparát – Když používáte paměťovou kartu na místech se statickou elektřinou nebo elektromagnetickým rušením • Doporučujeme důležitá data zálohovat. • Na paměťovou kartu a adaptér pro paměťové karty neumísťujte nálepky. • Nedotýkejte se kontaktů paměťové karty rukama nebo kovovým předmětem. • Paměťovou kartu neohýbejte a nevystavujte pádům ani nárazům. • Paměťovou kartu nerozebírejte ani nemodifikujte. • Paměťovou kartu nevystavujte působení vody. • Paměťovou kartu neponechávejte v dosahu malých dětí. Mohly by ji náhodně spolknout. • Do slotu pro paměťovou kartu vkládejte jen takovou paměťovou kartu, která odpovídá jeho velikosti. Jinak dojde k poruše. • Nepoužívejte ani neskladujte paměťovou kartu za následujících podmínek: – V prostředí s vysokými teplotami, např. v horkých místnostech nebo v autě na přímém slunci – V prostředí vystaveném přímému slunci – Na vlhkých místech nebo místech s přítomností korozivních látek Poznámka k používání adaptéru pro paměťovou kartu (prodává se samostatně) • Při vkládání paměťové karty do adaptéru pro paměťové karty se ujistěte, že vkládáte paměťovou kartu správným směrem, a pak ji zasuňte nadoraz. Nesprávně zasunutá karta může způsobit poruchu. Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík 178 CZ

„Memory Stick“ V následující tabulce naleznete typy karet „Memory Stick Duo“, které lze používat s fotoaparátem. Nelze však zaručit správnou práci všech funkcí karty „Memory Stick Duo“. Typ „Memory Stick“ Záznam/přehrávání Memory Stick Duo (bez MagicGate) a* 1 Memory Stick Duo (s MagicGate) a* 2 MagicGate Memory Stick Duo a* 1 * 2 Memory Stick PRO Duo a* 2 * 3 Memory Stick PRO-HG Duo a* 2 * 3 * 4 * 1 Vysokorychlostní datové přenosy pomocí paralelního rozhraní nejsou podporovány. * 2 Karty „Memory Stick Duo“, „MagicGate Memory Stick Duo“, „Memory Stick PRO Duo“ a „Memory Stick PRO-HG Duo“ jsou vybavené funkcemi MagicGate. MagicGate je technologie na ochranu autorských práv používající šifrování. Nahrávání nebo přehrávání dat, která vyžadují funkce MagicGate, nelze s fotoaparátem zpracovávat. * 3 Videoklipy [AVC HD 17M FH], [AVC HD 9M HQ], [MP4 12M] nebo [MP4 6M] nelze nahrávat do vnitřní paměti nebo na jiný Memory Stick než je „Memory Stick PRO Duo“. * 4 Tento fotoaparát nepodporuje 8bitový paralelní datový přenos. Provede stejný 4bitový paralelní přenos jako karta „Memory Stick PRO Duo“. Poznámky k používání karty „Memory Stick Micro“ (prodává se samostatně) • Tento produkt je kompatibilní s kartou „Memory Stick Micro“ („M2“). „M2“ je zkratka pro „Memory Stick Micro“. • Pokud chcete ve fotoaparátu používat kartu „Memory Stick Micro“, musíte nejprve vložit „Memory Stick Micro“ do adaptéru „M2“ velikosti Duo. Pokud vložíte kartu „Memory Stick Micro“ do fotoaparátu bez adaptéru „M2“ velikosti Duo, může se stát, že ji nepůjde vytáhnout z fotoaparátu. • Kartu „Memory Stick Micro“ nenechávejte v dosahu malých dětí. Mohly by ji náhodně spolknout. Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík 179 CZ