Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Blok akumulátorů

Blok akumulátorů Nabíjení bloku akumulátorů • Blok akumulátorů se doporučuje nabíjet při teplotě okolního prostředí v rozsahu od 10°C do 30°C. Při teplotách mimo tento rozsah nemusí být blok akumulátorů plně nabit. Efektivní využití bloku akumulátorů • Výkon akumulátoru klesá při nízké teplotě. Proto je na chladných místech funkční doba bloku akumulátorů kratší. Pro lepší využití bloku akumulátorů doporučujeme následující: – Noste blok akumulátorů ve vyhřáté kapse, aby se zahřál, a do fotoaparátu jej vložte těsně před fotografováním. • Budete-li často používat blesk nebo transfokátor, blok akumulátorů se rychle vybije. • Doporučujeme zásobu nabitých náhradních bloků akumulátorů na dvoj nebo trojnásobek předpokládané doby fotografování a provádění zkušebních snímků před důležitými záběry. • Nevystavujte blok akumulátorů působení vody. Blok akumulátorů není vodotěsný. • Blok akumulátorů nenechávejte na extrémně teplých místech (například v automobilu nebo na přímém slunečním světle). • Pokud se ušpiní konektory bloku akumulátorů, fotoaparát možná nepůjde zapnout, blok akumulátorů nepůjde nabíjet, popřípadě dojde k jiným závadám. V takovém případě opatrně odstraňte znečištění měkkým hadříkem. Skladování bloku akumulátorů • Před uložením blok akumulátorů plně vybijte a uložte jej na chladném, suchém místě. Abyste udrželi dobrou funkci bloku akumulátorů i při skladování, plně jej nabijte a pak jej plně vybijte ve fotoaparátu alespoň jednou ročně. • Pro vybití bloku akumulátorů ponechte fotoaparát přehrávat prezentace (str. 91), dokud se nevypne napájení. • Abyste uchovali kontakty bloku akumulátorů čisté a zabránili zkratu, vložte blok akumulátorů při přenášení nebo skladování do plastového pouzdra, aby byl izolován od jiných kovových předmětů, atd. Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík Životnost akumulátorů • Životnost akumulátoru je omezena. Kapacita akumulátoru se snižuje časem a opakovaným používáním. Pokud se doba mezi nabíjením značně zkrátí, je asi načase jej vyměnit za nový. • Životnost akumulátorů se liší podle způsobu uložení a provozních podmínek a také podle prostředí, ve kterém se bloky akumulátorů používají. Kompatibilní blok akumulátorů • Blok akumulátorů NP-BN1 (je součástí dodávky) lze používat pouze pro modely Cyber-shot kompatibilní s typem N. 180 CZ

Nabíječka akumulátorů • V nabíječce (je součástí dodávky) lze nabíjet jen bloky akumulátorů typu NP-BN1 (a žádné jiné). Pokusíte-li se nabíjet jiné než specifikované akumulátory, mohou prosakovat, přehřívat se nebo explodovat. Představují riziko úrazu elektrickým proudem a mohou způsobit popáleniny. • Kontrolka nabití CHARGE na dodané nabíječce akumulátorů má následující dva způsoby blikání. Rychlé blikání: Kontrolka opakovaně bliká (svítí a nesvítí) v přibližně 0,15sekundových intervalech. Pomalé blikání: Kontrolka opakovaně bliká (svítí a nesvítí) v přibližně 1,5sekundových intervalech. • Nabitý blok akumulátorů vyjměte z nabíječky. Pokud ponecháte blok akumulátorů v nabíječce, může dojít ke zkrácení jeho životnosti. • Pokud kontrolka nabíjení CHARGE bliká, vyjměte blok akumulátorů, který nabíjíte, a poté opět vložte ten samý blok akumulátorů do nabíječky akumulátorů tak, aby bylo slyšet zacvaknutí. Pokud kontrolka CHARGE opět bliká, může to znamenat chybu akumulátoru nebo to, že byl vložen jiný než specifikovaný typ. Zkontrolujte, zda jde o blok akumulátorů správného typu. Jdeli o blok akumulátorů specifikovaného typu, vyjměte blok akumulátorů, vyměňte ho za nový nebo jiný a zkontrolujte, zda nabíječka akumulátorů pracuje správně. Jestliže nabíječka akumulátorů pracuje správně, pravděpodobně došlo k chybě akumulátorů. • Pokud kontrolka nabíjení CHARGE bliká pomalu, nabíječka je v pohotovostním režimu a nabíjení se dočasně zastavilo. Pokud je teplota mimo rozsah vhodný pro nabíjení, nabíjení se dočasně zastaví a aktivuje se pohotovostní režim. Když se teplota vrátí do rozmezí vhodného pro nabíjení, nabíjení se obnoví a kontrolka nabíjení CHARGE se rozsvítí. Blok akumulátorů se doporučuje nabíjet při teplotě okolního prostředí v rozsahu od 10°C do 30°C. Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík 181 CZ