Views
2 weeks ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Videoklipy Tabulka

Videoklipy Tabulka níže uvádí přibližné maximální doby záznamu videoklipů. Jedná se o celkovou dobu pro všechny soubory videoklipů. Plynulé snímání je možné naráz po dobu asi 29 minut. Maximální velikost videoklipu ve formátu MP4 je asi 2 GB. (Jednotky: hodiny : minuty : sekundy) Kapacita Vnitřní paměť Paměťová karta formátovaná tímto fotoaparátem Kvalita/Velikost cca 32 MB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB AVC HD 17M FH — 0:14:00 0:28:30 0:58:10 1:58:50 3:55:20 AVC HD 9M HQ — 0:28:00 0:57:00 1:56:20 3:57:50 7:50:40 MP4 12M — 0:20:40 0:41:40 1:24:40 2:52:30 5:41:00 MP4 6M — 0:40:40 1:21:50 2:45:50 5:37:50 11:07:50 MP4 3M 0:01:10 1:15:10 2:31:10 5:06:20 10:23:50 20:33:00 Poznámka • Doba záznamu videoklipů se může lišit podle podmínek snímání (teploty apod.). Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík 186 CZ

Upozornění Nepoužívejte ani neukládejte fotoaparát na následujících místech • Na extrémně horkém, chladném nebo vlhkém místě Na místech, jako je automobil zaparkovaný na slunci, se může deformovat tělo fotoaparátu a to může způsobit jeho poruchu. • Vystavený přímému slunci nebo v blízkosti topného tělesa Tělo fotoaparátu se může zbarvit nebo deformovat a to může způsobit poruchu. • Na místech vystavených silným vibracím • V blízkosti silného magnetického pole • Na písčitých nebo prašných místech Dbejte, aby do fotoaparátu nepronikl písek nebo prach. Může dojít k poruše funkčnosti, v některých případech neopravitelné. Při přenášení S digitálním fotoaparátem v zadní kapse kalhot nebo sukně si nikdy nesedejte na židli ani jiná místa, protože by mohlo dojít k poruše nebo poškození fotoaparátu. Čištění Čištění LCD displeje Povrch displeje otřete čisticí sadou na LCD displeje (prodává se samostatně) a odstraňte tak otisky prstů, prach apod. Čištění objektivu Otřete objektiv měkkým hadříkem a očistěte od otisků prstů, prachu apod. Čištění krytu fotoaparátu Kryt fotoaparátu otřete jemně navlhčeným měkkým hadříkem, pak otřete do sucha. Pro předcházení poškození povrchu nebo pouzdra: – Na fotoaparát nepoužívejte chemikálie typu ředidel, benzínu, alkoholu, jednorázových čisticích ubrousků, repelentů, opalovacích krémů nebo insekticidů. – Nedotýkejte se fotoaparátu, pokud máte něco z výše uvedených látek na rukou. – Fotoaparát nenechávejte po delší dobu v kontaktu s gumou ani vinylem. Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík Provozní teploty Fotoaparát je určen k použití za teplot mezi 0°C a 40°C. Nedoporučuje se fotografovat na extrémně studených nebo teplých místech mimo tento rozsah teplot. Vnitřní nabíjecí zálohovací akumulátor Tento fotoaparát je vybaven interním dobíjecím akumulátorem, který udržuje datum a čas a ostatní nastavení bez ohledu na to, zda je zapnuto nebo vypnuto napájení. Tento dobíjecí akumulátor se průběžně dobíjí během používání fotoaparátu. Pokud však používáte fotoaparát jen krátkodobě, postupně se vybíjí, a pokud jej nepoužíváte vůbec, vybije se zcela asi po měsíci. V takovém případě si ověřte, zda je dobíjecí akumulátor dobitý dříve, než fotoaparát použijete. I když tento dobíjecí akumulátor není nabitý, můžete fotoaparát používat, ale datum a čas nebudou zaznamenány. Způsob nabíjení vnitřního nabíjecího zálohovacího akumulátoru Do fotoaparátu vložte nabitý blok akumulátorů a pak ponechejte fotoaparát po 24 nebo více hodin s vypnutým napájením. 187 CZ

 • Page 1 and 2:

  Vyhledávání činnosti Vyhledáv

 • Page 3 and 4:

  Poznámky k používání fotoapar

 • Page 5 and 6:

  Obsah Poznámky k používání fot

 • Page 7 and 8:

  Televizor Počítač Prohlížení

 • Page 9 and 10:

  Vyhledávání činnosti Ponechán

 • Page 11 and 12:

  Úpravy snímků Kresba ·····

 • Page 13 and 14:

  Položky menu Vyváž. bílé —

 • Page 15 and 16:

  Poznámky • Na obrazovce se zobra

 • Page 17 and 18:

  Popis součástí Fotoaparát A Tla

 • Page 19 and 20:

  Seznam ikon zobrazených na displej

 • Page 21 and 22:

  Používání dotykového panelu Fo

 • Page 23 and 24:

  Uživatelské nastavení položek M

 • Page 25 and 26:

  Používání vnitřní paměti Fot

 • Page 27 and 28:

  Použití tlačítka režimů Fotog

 • Page 29 and 30:

  Inteligentní autom.nastav. Umožň

 • Page 31 and 32:

  zJaký je rozdíl mezi režimem sup

 • Page 33 and 34:

  zZměna směru snímání nebo veli

 • Page 35 and 36:

  Vyhledávání MENU/ nastavení Aut

 • Page 37 and 38:

  Volba scény Umožňuje fotografova

 • Page 39 and 40:

  Funkce, které můžete používat

 • Page 41 and 42:

  Transfokátor Při snímání můž

 • Page 43 and 44:

  Zoom přehrávání Přehraje zvět

 • Page 45 and 46:

  Dočasně otočené zobrazení Pou

 • Page 47 and 48:

  zZobrazení seskupených snímků s

 • Page 49 and 50:

  Funkce 3D Tento fotoaparát je komp

 • Page 51 and 52:

  Snímání 3D Při pohybu fotoapar

 • Page 53 and 54:

  Prohlížení snímků pořízenýc

 • Page 55 and 56:

  Přehr.s posunem Plynulé přehráv

 • Page 57 and 58:

  Scéna snímání videa Když je fo

 • Page 59 and 60:

  zRady pro lepší snímání úsmě

 • Page 61 and 62:

  Blesk 1 Sesunutím krytu objektivu

 • Page 63 and 64:

  Samospoušť 1 Sesunutím krytu obj

 • Page 65 and 66:

  Samospoušť Ve snadném režimu vy

 • Page 67 and 68:

  Efekt rozostření Nastavuje úrove

 • Page 69 and 70:

  Při snímání v režimu inteligen

 • Page 71 and 72:

  Nastavení série Při držení sti

 • Page 73 and 74:

  EV Expozici lze upravit ručně v k

 • Page 75 and 76:

  Vyváž. bílé Upraví barevné t

 • Page 77 and 78:

  Podvodní vyvážení bílé Uprav

 • Page 79 and 80:

  • [Ostření] je nastaveno na [V

 • Page 81 and 82:

  Rozpoznání scény Fotoaparát aut

 • Page 83 and 84:

  Efekt hladké pleti Když je aktivo

 • Page 85 and 86:

  zRegistrace prioritního obličeje

 • Page 87 and 88:

  Nastavení displeje Nastaví, zda s

 • Page 89 and 90:

  Kalendář Touto funkcí se volí d

 • Page 91 and 92:

  Prezentace Snímky se automaticky p

 • Page 93 and 94:

  Hudba Specifikuje hudbu, která bud

 • Page 95 and 96:

  Vyhledávání MENU/ nastavení zP

 • Page 97 and 98:

  Přijímání snímků prostřednic

 • Page 99 and 100:

  Vyhledávání činnosti Vyhledáv

 • Page 101 and 102:

  Prohlížení 3D Pokud chcete přeh

 • Page 103 and 104:

  Zobrazení skupiny série Při proh

 • Page 105 and 106:

  DPOF DPOF (Digital Print Order Form

 • Page 107 and 108:

  Nastavení hlasitosti Nastaví hlas

 • Page 109 and 110:

  Údaje o expozici Nastaví, zda zob

 • Page 111 and 112:

  Výběr složky Pokud je na paměť

 • Page 113 and 114:

  Iluminátor AF Iluminátor AF zaji

 • Page 115 and 116:

  Digitál. transf. Vybírá režim d

 • Page 117 and 118:

  Průvod. rozp. scény Můžete zvol

 • Page 119 and 120:

  Vyhledávání MENU/ nastavení Det

 • Page 121 and 122:

  Jas LCD Nastaví jas LCD displeje.

 • Page 123 and 124:

  Vyhledávání MENU/ nastavení Bar

 • Page 125 and 126:

  Vyhledávání MENU/ nastavení Ini

 • Page 127 and 128:

  OVLÁDÁNÍ HDMI Toto nastavení um

 • Page 129 and 130:

  Podvodní pouzdro Pokud je fotoapar

 • Page 131 and 132:

  Nastavení LUN Nastavuje způsob zo

 • Page 133 and 134:

  Form.hudby Všechny hudební soubor

 • Page 135 and 136: TransferJet Je možné zvolit nasta
 • Page 137 and 138: Vyhledávání MENU/ nastavení Poz
 • Page 139 and 140: Formát. Formátuje paměťovou kar
 • Page 141 and 142: Změna nahr. složky Změní na pam
 • Page 143 and 144: Kopírovat Zkopíruje všechny sní
 • Page 145 and 146: Nastavení oblasti Upraví čas na
 • Page 147 and 148: Prohlížení snímku na televizoru
 • Page 149 and 150: Prohlížení snímku při připoje
 • Page 151 and 152: Prohlížení snímku na televizoru
 • Page 153 and 154: Využití počítače „PMB“ a d
 • Page 155 and 156: Instalace aplikace „Music Transfe
 • Page 157 and 158: Importování snímků do počíta
 • Page 159 and 160: Spuštění „PMB Portable“ (Mac
 • Page 161 and 162: zCharakteristiky jednotlivých typ
 • Page 163 and 164: Tisk statických snímků Statické
 • Page 165 and 166: Indikátor zbývající kapacity ne
 • Page 167 and 168: Funkce snímání blízkých objekt
 • Page 169 and 170: Snímky 3D se neobjevují na televi
 • Page 171 and 172: Nelze tisknout snímky s datem. •
 • Page 173 and 174: Přehřátí fotoaparátu Nechte je
 • Page 175 and 176: MP4 12M není podporován s touto p
 • Page 177 and 178: Používání fotoaparátu v zahran
 • Page 179 and 180: „Memory Stick“ V následující
 • Page 181 and 182: Nabíječka akumulátorů • V nab
 • Page 183 and 184: Formát AVCHD Formát AVCHD byl vyv
 • Page 185: Počet statických snímků a doba
 • Page 189 and 190: Nastavení displeje Prohlížení .
 • Page 191: Poznámky týkající se licence Ve