Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

S Samospoušť

S Samospoušť .................................................................63, 65 Scéna snímání videa .....................................................57 SD .........................................................................................128 Složka Výběr...........................................................................111 Vymazávání .............................................................142 Vytvoření ..................................................................140 Změna .........................................................................141 Směr snímání....................................................................66 Snadný režim Prohlížení ....................................................................88 Snímání.........................................................................56 Sníh ........................................................................................38 Snímání Snímky 3D..................................................................51 Statické snímky........................................................29 Videoklipy ..................................................................34 Snímání 3D........................................................................51 Snímání úsměvu..............................................................58 Soumrak..............................................................................37 Spojení USB ...................................................................130 Standard TransferJet.................................................184 Staž.hudby........................................................................132 Střed AF..............................................................................78 Super autom. nastav. ...................................................30 Š Širokoúhlé..........................................................................44 T Televizor ..............................................................54, 147, 148 Tisk...............................................................................105, 163 Tlačítko režimů Fotografie/Video .......................27 Tlačítko Video.................................................................60 TransferJet.......................................................................135 Transfokátor.....................................................................41 Transfokátor smart .....................................................115 Tvorba disku...................................................................160 Tvorba nahr. složky....................................................140 Ú Údaje o expozici...........................................................109 Úspora energie..............................................................134 V Velik. snímku ...................................................................68 Velikost snímku panorámatu .................................68 VGA......................................................................................68 Více. AF ..............................................................................78 Vícebodové měření ......................................................80 Víceúčelový konektor...............................................150 Vlastní portrét .................................................................63 Vnitřní paměť...................................................................25 Volba scény .......................................................................37 Výběr složky ...................................................................111 Vymaz. nahr.složky ....................................................142 Vymazat ..............................................................................94 Vysoká citlivost...............................................................37 Výstražné indikátory a zprávy .............................172 Vyváž. bílé .........................................................................75 Z Zaměřené ostření ..........................................................26 Zamlžení .............................................................................37 Změna nahr. složky ....................................................141 Značka Vytisknout .....................................................163 Zobrazení skupiny série...........................................103 Zobrazení vnitřní diagnostiky..............................172 Zoom přehrávání ...........................................................43 Zvuk ....................................................................................120 Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík U Uživatelské nastavení..................................................23 190 CZ

Poznámky týkající se licence Ve fotoaparátu jsou k dispozici aplikace „C Library“, „Expat“, „zlib“, „dtoa“, „pcre“ a „libjpeg“. Tento software poskytujeme na základě licenčních dohod s vlastníky autorských práv. V souladu s požadavky vlastníků autorských práv těchto softwarových aplikací jsme povinni poskytnout vám následující informace. Přečtěte si prosím následující části. Přečtěte si soubor „license1.pdf“ ve složce „License“ na disku CD-ROM. Zde najdete licence (v angličtině) pro software „C Library“, „Expat“, „zlib“, „dtoa“, „pcre“ a „libjpeg“. TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN V RÁMCI SMLOUVY AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ VYUŽÍVÁNÍ UŽIVATELE KE (i) KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU SE STANDARDEM AVC („AVC VIDEO“) A/NEBO (ii) DEKÓDOVÁNÍ AVC VIDEA, KTERÉ BYLO ZAKÓDOVÁNO UŽIVATELEM PROVOZUJÍCÍM OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ AKTIVITY, A/NEBO BYLO POŘÍZENO U DODAVATELE S LICENCÍ DODÁVAT AVC VIDEO. TATO LICENCE SE NEVZTAHUJE A NEVYDÁVÁ PRO ŽÁDNÉ JINÉ ÚČELY. DALŠÍ INFORMACE MŮŽETE ZÍSKAT OD SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C., VIZ HTTP://WWW.MPEGLA.COM Software pod licencí GNU GPL/LGPL Součástí fotoaparátu je i software šířený v licenci GNU General Public License (dále jen „GPL“) nebo GNU Lesser General Public License (dále jen „LGPL“). V rámci této licence máte právo přístupu ke zdrojovému kódu tohoto softwaru, na jeho úpravy a redistribuci, a to za podmínek stanovených v GPL/LGPL. Zdrojový kód je k dispozici na Internetu. Pro stažení použijte následující adresu URL. http://www.sony.net/Products/Linux/ S otázkami na obsah zdrojového kódu se na nás prosím neobracejte. Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík Přečtěte si soubor „license2.pdf“ ve složce „License“ na disku CD-ROM. Zde najdete licence (v angličtině) pro software „GPL“, a „LGPL“. Abyste mohli prohlížet soubor ve formátu PDF, potřebujete program Adobe Reader. Pokud jej nemáte v počítači nainstalován, můžete si jej stáhnout z webové stránky společnosti Adobe Systems: http://www.adobe.com/ Licence k aplikaci „Music Transfer“ na disku CD-ROM (je součástí dodávky) MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and Thomson. 191 CZ

 • Page 1 and 2:

  Vyhledávání činnosti Vyhledáv

 • Page 3 and 4:

  Poznámky k používání fotoapar

 • Page 5 and 6:

  Obsah Poznámky k používání fot

 • Page 7 and 8:

  Televizor Počítač Prohlížení

 • Page 9 and 10:

  Vyhledávání činnosti Ponechán

 • Page 11 and 12:

  Úpravy snímků Kresba ·····

 • Page 13 and 14:

  Položky menu Vyváž. bílé —

 • Page 15 and 16:

  Poznámky • Na obrazovce se zobra

 • Page 17 and 18:

  Popis součástí Fotoaparát A Tla

 • Page 19 and 20:

  Seznam ikon zobrazených na displej

 • Page 21 and 22:

  Používání dotykového panelu Fo

 • Page 23 and 24:

  Uživatelské nastavení položek M

 • Page 25 and 26:

  Používání vnitřní paměti Fot

 • Page 27 and 28:

  Použití tlačítka režimů Fotog

 • Page 29 and 30:

  Inteligentní autom.nastav. Umožň

 • Page 31 and 32:

  zJaký je rozdíl mezi režimem sup

 • Page 33 and 34:

  zZměna směru snímání nebo veli

 • Page 35 and 36:

  Vyhledávání MENU/ nastavení Aut

 • Page 37 and 38:

  Volba scény Umožňuje fotografova

 • Page 39 and 40:

  Funkce, které můžete používat

 • Page 41 and 42:

  Transfokátor Při snímání můž

 • Page 43 and 44:

  Zoom přehrávání Přehraje zvět

 • Page 45 and 46:

  Dočasně otočené zobrazení Pou

 • Page 47 and 48:

  zZobrazení seskupených snímků s

 • Page 49 and 50:

  Funkce 3D Tento fotoaparát je komp

 • Page 51 and 52:

  Snímání 3D Při pohybu fotoapar

 • Page 53 and 54:

  Prohlížení snímků pořízenýc

 • Page 55 and 56:

  Přehr.s posunem Plynulé přehráv

 • Page 57 and 58:

  Scéna snímání videa Když je fo

 • Page 59 and 60:

  zRady pro lepší snímání úsmě

 • Page 61 and 62:

  Blesk 1 Sesunutím krytu objektivu

 • Page 63 and 64:

  Samospoušť 1 Sesunutím krytu obj

 • Page 65 and 66:

  Samospoušť Ve snadném režimu vy

 • Page 67 and 68:

  Efekt rozostření Nastavuje úrove

 • Page 69 and 70:

  Při snímání v režimu inteligen

 • Page 71 and 72:

  Nastavení série Při držení sti

 • Page 73 and 74:

  EV Expozici lze upravit ručně v k

 • Page 75 and 76:

  Vyváž. bílé Upraví barevné t

 • Page 77 and 78:

  Podvodní vyvážení bílé Uprav

 • Page 79 and 80:

  • [Ostření] je nastaveno na [V

 • Page 81 and 82:

  Rozpoznání scény Fotoaparát aut

 • Page 83 and 84:

  Efekt hladké pleti Když je aktivo

 • Page 85 and 86:

  zRegistrace prioritního obličeje

 • Page 87 and 88:

  Nastavení displeje Nastaví, zda s

 • Page 89 and 90:

  Kalendář Touto funkcí se volí d

 • Page 91 and 92:

  Prezentace Snímky se automaticky p

 • Page 93 and 94:

  Hudba Specifikuje hudbu, která bud

 • Page 95 and 96:

  Vyhledávání MENU/ nastavení zP

 • Page 97 and 98:

  Přijímání snímků prostřednic

 • Page 99 and 100:

  Vyhledávání činnosti Vyhledáv

 • Page 101 and 102:

  Prohlížení 3D Pokud chcete přeh

 • Page 103 and 104:

  Zobrazení skupiny série Při proh

 • Page 105 and 106:

  DPOF DPOF (Digital Print Order Form

 • Page 107 and 108:

  Nastavení hlasitosti Nastaví hlas

 • Page 109 and 110:

  Údaje o expozici Nastaví, zda zob

 • Page 111 and 112:

  Výběr složky Pokud je na paměť

 • Page 113 and 114:

  Iluminátor AF Iluminátor AF zaji

 • Page 115 and 116:

  Digitál. transf. Vybírá režim d

 • Page 117 and 118:

  Průvod. rozp. scény Můžete zvol

 • Page 119 and 120:

  Vyhledávání MENU/ nastavení Det

 • Page 121 and 122:

  Jas LCD Nastaví jas LCD displeje.

 • Page 123 and 124:

  Vyhledávání MENU/ nastavení Bar

 • Page 125 and 126:

  Vyhledávání MENU/ nastavení Ini

 • Page 127 and 128:

  OVLÁDÁNÍ HDMI Toto nastavení um

 • Page 129 and 130:

  Podvodní pouzdro Pokud je fotoapar

 • Page 131 and 132:

  Nastavení LUN Nastavuje způsob zo

 • Page 133 and 134:

  Form.hudby Všechny hudební soubor

 • Page 135 and 136:

  TransferJet Je možné zvolit nasta

 • Page 137 and 138:

  Vyhledávání MENU/ nastavení Poz

 • Page 139 and 140: Formát. Formátuje paměťovou kar
 • Page 141 and 142: Změna nahr. složky Změní na pam
 • Page 143 and 144: Kopírovat Zkopíruje všechny sní
 • Page 145 and 146: Nastavení oblasti Upraví čas na
 • Page 147 and 148: Prohlížení snímku na televizoru
 • Page 149 and 150: Prohlížení snímku při připoje
 • Page 151 and 152: Prohlížení snímku na televizoru
 • Page 153 and 154: Využití počítače „PMB“ a d
 • Page 155 and 156: Instalace aplikace „Music Transfe
 • Page 157 and 158: Importování snímků do počíta
 • Page 159 and 160: Spuštění „PMB Portable“ (Mac
 • Page 161 and 162: zCharakteristiky jednotlivých typ
 • Page 163 and 164: Tisk statických snímků Statické
 • Page 165 and 166: Indikátor zbývající kapacity ne
 • Page 167 and 168: Funkce snímání blízkých objekt
 • Page 169 and 170: Snímky 3D se neobjevují na televi
 • Page 171 and 172: Nelze tisknout snímky s datem. •
 • Page 173 and 174: Přehřátí fotoaparátu Nechte je
 • Page 175 and 176: MP4 12M není podporován s touto p
 • Page 177 and 178: Používání fotoaparátu v zahran
 • Page 179 and 180: „Memory Stick“ V následující
 • Page 181 and 182: Nabíječka akumulátorů • V nab
 • Page 183 and 184: Formát AVCHD Formát AVCHD byl vyv
 • Page 185 and 186: Počet statických snímků a doba
 • Page 187 and 188: Upozornění Nepoužívejte ani neu
 • Page 189: Nastavení displeje Prohlížení .