Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Nahr. režim Na

Nahr. režim Na základě podmínek a účelu snímání můžete zvolit režim snímání. 1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu snímání. 2 (Nahr. režim) t požadovaný režim (Inteligentní autom.nastav.) (Super autom. nastav.) (iPlynulé panoráma) (Režim videa) (Automat.program) Umožňuje snímat fotografie s automaticky upraveným nastavením. Umožňuje snímat fotografie ve vyšší kvalitě než s režimem inteligentního automatického nastavení. Umožňuje vytvořit panoramatický snímek složený z více záběrů. Umožňuje nahrávat videoklipy. Umožňuje fotografovat s expozicí nastavenou automaticky (rychlost závěrky a hodnota clony). Můžete také pomocí menu volit různá nastavení. Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení (Rozostření pozadí) (Volba scény) Umožňuje pořídit snímek s rozostřeným pozadím a zřetelným objektem. Umožňuje fotografovat s předem nastaveným nastavením podle scény. Rejstřík (Snímání 3D) (iPlynulé panoráma pod vodou) Umožňuje pořizovat snímky 3D skládáním snímků. Umožňuje snímat panoramatické snímky pod vodou. [iPlynulé panoráma pod vodou] je k dispozici, když je [Podvodní pouzdro] nastaveno na [Zap.]. 28 CZ

Inteligentní autom.nastav. Umožňuje pořizovat snímky s automaticky upraveným nastavením. 1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu snímání. 2 (Nahr. režim) t (Inteligentní autom.nastav.) 3 Stisknutím tlačítka spouště pořiďte snímek. Poznámka • [Blesk] je nastaven na [Auto] nebo [Vypnout]. zRozpoznání scény Rozpoznání scény pracuje v režimu inteligentního automatického nastavení. Tato funkce umožňuje fotoaparátu automaticky rozpoznávat podmínky snímání a pořídit snímek. Ikona rozpoznání scény a průvodce Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Fotoaparát rozpoznává (Soumrak), (Portrét za soumr.), (Soumrak se stativem), (Protisvětlo), (Portrét v protisvětle), (Krajina), (Makro), (Ostření na blízké objekty) nebo (Portrét), a když je scéna rozpoznána, zobrazí na displeji příslušnou ikonu a průvodce. Podrobnosti viz str. 81. Rejstřík zJestliže pořizujete statický snímek objektu, u kterého je zaostření obtížné • Nejkratší vzdálenost pro snímání je asi 8 cm (1 cm v režimu inteligentního automatického nastavení nebo ve snadném režimu) (na straně W) a 50 cm (na straně T) (od objektivu). Pokud fotografujete objekty bližší, použijte režim ostření na blízké objekty. • Když fotoaparát nedokáže zaostřit na objekt automaticky, začne indikátor uzamčení expozice/zaostření (zámku AE/AF) pomalu blikat a neozve se pípnutí. Buď změňte kompozici snímku, nebo nastavení zaostření (str. 78). • Ostření může být obtížné v následujících situacích: – Je tma a objekt je daleko. – Kontrast mezi objektem a pozadím je malý. – Objekt je za sklem. – Objekt se příliš rychle pohybuje. – Povrch odráží světlo nebo je lesklý. – Objekt je v protisvětle nebo světlo bliká. 29 CZ