Views
5 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Jak používat tuto

Jak používat tuto příručku Klepnutím na tlačítko v pravém horním rohu se dostanete na odpovídající stránku. To je obzvláště výhodné, když chcete vyhledat nějakou funkci. Obsah Obsah Vyhledávání informací podle funkcí. Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Vyhledávání informací podle činnosti. Vyhledávání informací v seznamu MENU/položky nastavení. Vyhledávání činnosti Vyhledávání informací podle klíčového slova. Značky a způsob označování používané v této příručce Rejstřík V této příručce se posloupnost činností označuje šipkami (t). Položek na obrazovce byste se měli dotýkat v naznačeném pořadí. Značky jsou uvedeny tak, jak se objevují ve výchozím nastavení fotoaparátu. Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík Výchozí nastavení jsou označena pomocí . Označuje upozornění a omezení důležitá pro správnou činnost fotoaparátu. zOznačuje informace, jejichž znalost může být užitečná. 2 CZ

Poznámky k používání fotoaparátu Poznámky k typům použitelných paměťových karet (prodává se samostatně) Následující paměťové karty jsou kompatibilní s tímto fotoaparátem: Paměťové karty „Memory Stick PRO Duo“, „Memory Stick PRO-HG Duo“, „Memory Stick Duo“, SD, SDHC aSDXC. Nelze použít kartu MultiMediaCard. V této příručce se termín „Memory Stick Duo“ používá pro karty „Memory Stick PRO Duo“, „Memory Stick PRO-HG Duo“ a „Memory Stick Duo“ a termín „karta SD“ pro paměťové karty SD, SDHC a SDXC. • Bylo ověřeno, že s fotoaparátem bude správně pracovat karta „Memory Stick Duo“ s kapacitou až 32 GB a karta SD s kapacitou až 64 GB. • Při nahrávání videa se doporučuje používat následující paměťové karty: – (Mark2) („Memory Stick PRO Duo“ (Mark2)) – („Memory Stick PRO- HG Duo“) – Paměťovou kartu SD, SDHC nebo SDXC (třída 4 nebo rychlejší) • Podrobnosti o „Memory Stick Duo“ viz str. 178. Použití karty „Memory Stick Duo“ se slotem standardní velikosti „Memory Stick“ Karty „Memory Stick Duo“ lze používat po vložení do adaptéru „Memory Stick Duo“ (prodává se samostatně). „Memory Stick Duo“ Adaptér Funkce zabudované v tomto fotoaparátu • Tento návod k obsluze popisuje jednotlivé funkce zařízeních kompatibilních/ nekompatibilních s TransferJet, zařízeních kompatibilních s 1080 60i a zařízeních kompatibilních s 1080 50i. Chcete-li si ověřit, zda váš fotoaparát podporuje funkci TransferJet a zda se jedná o zařízení kompatibilní s 1080 60i nebo o zařízení kompatibilní s 1080 50i, zkontrolujte následující značky naspodu fotoaparátu. Zařízení kompatibilní s TransferJet: (TransferJet) Zařízení kompatibilní s 1080 60i: 60i Zařízení kompatibilní s 1080 50i: 50i • Nesledujte snímky 3D pořízené tímto fotoaparátem na monitorech kompatibilních s 3D po delší dobu. • Pokud budete sledovat snímky 3D pořízené tímto fotoaparátem na monitoru kompatibilním s 3D, můžete mít nepříjemné pocity, jako například pálení očí, únavu nebo nevolnost. Jako prevenci těchto symptomů doporučujeme pravidelné přestávky. Délku a frekvenci přestávek si však musíte určit sami, protože jejich potřeba se individuálně liší. Pokud začnete pociťovat některé z těchto nepříjemných pocitů, ukončete prohlížení snímků 3D, dokud se nebudete cítit lépe, a v případě nutnosti konzultujte s lékařem. Řiďte se také návodem k použití dodaného zařízení, které jste připojili, nebo aplikace, kterou s fotoaparátem používáte. Uvědomte si také, že dětský zrak je ve stádiu vývoje (zejména u dětí do 6 let). Předtím, než necháte své dítě dívat se na snímky 3D, poraďte se s dětským nebo očním lékařem a dohlédněte na to, že se dítě při sledování těchto snímků řídí výše uvedenými opatřeními. Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík Pokračování r 3 CZ

 • Page 1: Vyhledávání činnosti Vyhledáv
 • Page 5 and 6: Obsah Poznámky k používání fot
 • Page 7 and 8: Televizor Počítač Prohlížení
 • Page 9 and 10: Vyhledávání činnosti Ponechán
 • Page 11 and 12: Úpravy snímků Kresba ·····
 • Page 13 and 14: Položky menu Vyváž. bílé —
 • Page 15 and 16: Poznámky • Na obrazovce se zobra
 • Page 17 and 18: Popis součástí Fotoaparát A Tla
 • Page 19 and 20: Seznam ikon zobrazených na displej
 • Page 21 and 22: Používání dotykového panelu Fo
 • Page 23 and 24: Uživatelské nastavení položek M
 • Page 25 and 26: Používání vnitřní paměti Fot
 • Page 27 and 28: Použití tlačítka režimů Fotog
 • Page 29 and 30: Inteligentní autom.nastav. Umožň
 • Page 31 and 32: zJaký je rozdíl mezi režimem sup
 • Page 33 and 34: zZměna směru snímání nebo veli
 • Page 35 and 36: Vyhledávání MENU/ nastavení Aut
 • Page 37 and 38: Volba scény Umožňuje fotografova
 • Page 39 and 40: Funkce, které můžete používat
 • Page 41 and 42: Transfokátor Při snímání můž
 • Page 43 and 44: Zoom přehrávání Přehraje zvět
 • Page 45 and 46: Dočasně otočené zobrazení Pou
 • Page 47 and 48: zZobrazení seskupených snímků s
 • Page 49 and 50: Funkce 3D Tento fotoaparát je komp
 • Page 51 and 52: Snímání 3D Při pohybu fotoapar
 • Page 53 and 54:

  Prohlížení snímků pořízenýc

 • Page 55 and 56:

  Přehr.s posunem Plynulé přehráv

 • Page 57 and 58:

  Scéna snímání videa Když je fo

 • Page 59 and 60:

  zRady pro lepší snímání úsmě

 • Page 61 and 62:

  Blesk 1 Sesunutím krytu objektivu

 • Page 63 and 64:

  Samospoušť 1 Sesunutím krytu obj

 • Page 65 and 66:

  Samospoušť Ve snadném režimu vy

 • Page 67 and 68:

  Efekt rozostření Nastavuje úrove

 • Page 69 and 70:

  Při snímání v režimu inteligen

 • Page 71 and 72:

  Nastavení série Při držení sti

 • Page 73 and 74:

  EV Expozici lze upravit ručně v k

 • Page 75 and 76:

  Vyváž. bílé Upraví barevné t

 • Page 77 and 78:

  Podvodní vyvážení bílé Uprav

 • Page 79 and 80:

  • [Ostření] je nastaveno na [V

 • Page 81 and 82:

  Rozpoznání scény Fotoaparát aut

 • Page 83 and 84:

  Efekt hladké pleti Když je aktivo

 • Page 85 and 86:

  zRegistrace prioritního obličeje

 • Page 87 and 88:

  Nastavení displeje Nastaví, zda s

 • Page 89 and 90:

  Kalendář Touto funkcí se volí d

 • Page 91 and 92:

  Prezentace Snímky se automaticky p

 • Page 93 and 94:

  Hudba Specifikuje hudbu, která bud

 • Page 95 and 96:

  Vyhledávání MENU/ nastavení zP

 • Page 97 and 98:

  Přijímání snímků prostřednic

 • Page 99 and 100:

  Vyhledávání činnosti Vyhledáv

 • Page 101 and 102:

  Prohlížení 3D Pokud chcete přeh

 • Page 103 and 104:

  Zobrazení skupiny série Při proh

 • Page 105 and 106:

  DPOF DPOF (Digital Print Order Form

 • Page 107 and 108:

  Nastavení hlasitosti Nastaví hlas

 • Page 109 and 110:

  Údaje o expozici Nastaví, zda zob

 • Page 111 and 112:

  Výběr složky Pokud je na paměť

 • Page 113 and 114:

  Iluminátor AF Iluminátor AF zaji

 • Page 115 and 116:

  Digitál. transf. Vybírá režim d

 • Page 117 and 118:

  Průvod. rozp. scény Můžete zvol

 • Page 119 and 120:

  Vyhledávání MENU/ nastavení Det

 • Page 121 and 122:

  Jas LCD Nastaví jas LCD displeje.

 • Page 123 and 124:

  Vyhledávání MENU/ nastavení Bar

 • Page 125 and 126:

  Vyhledávání MENU/ nastavení Ini

 • Page 127 and 128:

  OVLÁDÁNÍ HDMI Toto nastavení um

 • Page 129 and 130:

  Podvodní pouzdro Pokud je fotoapar

 • Page 131 and 132:

  Nastavení LUN Nastavuje způsob zo

 • Page 133 and 134:

  Form.hudby Všechny hudební soubor

 • Page 135 and 136:

  TransferJet Je možné zvolit nasta

 • Page 137 and 138:

  Vyhledávání MENU/ nastavení Poz

 • Page 139 and 140:

  Formát. Formátuje paměťovou kar

 • Page 141 and 142:

  Změna nahr. složky Změní na pam

 • Page 143 and 144:

  Kopírovat Zkopíruje všechny sní

 • Page 145 and 146:

  Nastavení oblasti Upraví čas na

 • Page 147 and 148:

  Prohlížení snímku na televizoru

 • Page 149 and 150:

  Prohlížení snímku při připoje

 • Page 151 and 152:

  Prohlížení snímku na televizoru

 • Page 153 and 154:

  Využití počítače „PMB“ a d

 • Page 155 and 156:

  Instalace aplikace „Music Transfe

 • Page 157 and 158:

  Importování snímků do počíta

 • Page 159 and 160:

  Spuštění „PMB Portable“ (Mac

 • Page 161 and 162:

  zCharakteristiky jednotlivých typ

 • Page 163 and 164:

  Tisk statických snímků Statické

 • Page 165 and 166:

  Indikátor zbývající kapacity ne

 • Page 167 and 168:

  Funkce snímání blízkých objekt

 • Page 169 and 170:

  Snímky 3D se neobjevují na televi

 • Page 171 and 172:

  Nelze tisknout snímky s datem. •

 • Page 173 and 174:

  Přehřátí fotoaparátu Nechte je

 • Page 175 and 176:

  MP4 12M není podporován s touto p

 • Page 177 and 178:

  Používání fotoaparátu v zahran

 • Page 179 and 180:

  „Memory Stick“ V následující

 • Page 181 and 182:

  Nabíječka akumulátorů • V nab

 • Page 183 and 184:

  Formát AVCHD Formát AVCHD byl vyv

 • Page 185 and 186:

  Počet statických snímků a doba

 • Page 187 and 188:

  Upozornění Nepoužívejte ani neu

 • Page 189 and 190:

  Nastavení displeje Prohlížení .

 • Page 191:

  Poznámky týkající se licence Ve