Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Rozostření pozadí

Rozostření pozadí Fotoaparát zaostří pouze na objekt a pozadí zůstane rozostřené, takže objekt lépe vynikne. 1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu snímání. 2 (Nahr. režim) t (Rozostření pozadí) 3 Stiskněte tlačítko spouště. Poznámky • Při snímání držte fotoaparát pevně, abyste omezili třes fotoaparátu. • K rozostření pozadí nemusí dojít v následujících situacích: – Scéna je příliš jasná nebo příliš tmavá. – Objekt se pohybuje. – Objekt je příliš daleko od fotoaparátu. (Byla překročena doporučená vzdálenost pro snímání.) – Objekt je příliš blízko pozadí. • Efekt rozostřeného pozadí nemusí být příliš efektivní v následujících situacích: – Objekty jsou příliš malé. – Objekt má stejnou barvu jako pozadí. – Po nastavení uzamčení AE/AF pohnete fotoaparátem. • Pokud se vám nedaří efektivně rozostřit pozadí, zkuste následující kroky: – Přepněte páčku transfokátoru (W/T) na stranu T. – Přibližte se k objektu, dokud nebudete v rozmezí doporučené vzdálenosti pro snímání. – Oddělte objekt a pozadí. – Dotkněte se oblasti, kam chcete zaostřit. zTipy pro rozostření pozadí Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík • Snímejte v doporučené vzdálenosti napsané na displeji LCD. • Před snímáním můžete dotykem na t [Efekt rozostření] t [Vysoká], [Střední] nebo [Nízká] změnit intenzitu rozostření pozadí. 36 CZ

Volba scény Umožňuje fotografovat s předem nastaveným nastavením podle scény. 1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu snímání. 2 (Nahr. režim) t (Volba scény) t požadovaný režim (Hladká pleť) Umožňuje snímat obličeje s hladkou pletí. Obsah Vyhledávání činnosti (Zamlžení) (Redukce rozmazání pohybu) Umožňuje fotografovat portréty, květiny apod. s jemnější atmosférou. Umožňuje snímat uvnitř bez blesku pro redukci rozmazání objektu. Vyhledávání MENU/ nastavení (Krajina) (Korekce protisvětla HDR) (Portrét za soumr.) Umožňuje snadné snímání vzdálených scén zaostřováním do dálky. Zaznamená jasnou oblohu a stromy nebo květiny v živých barvách. Umožňuje pořídit dva snímky s různými expozicemi k vytvoření jednoho snímku s většími rozdíly kontrastu. Fotoaparát kombinuje tmavé části snímku pořízeného s nastavením jasné expozice a jasné části snímku pořízeného s nastavením tmavé expozice. Umožňuje fotografovat ostré snímky lidí na nočním pozadí bez ztráty atmosféry. Rejstřík (Soumrak) Umožňuje fotografovat noční scény z dálky bez ztráty temné atmosféry okolí. (Ručně držený soumrak) Umožňuje snímat noční scény bez stativu s menším šumem. (Vysoká citlivost) Umožňuje fotografovat bez blesku za špatných světelných podmínek, redukuje rozmazání. Pokračování r 37 CZ