Views
9 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

iPlynulé panoráma pod

iPlynulé panoráma pod vodou Když je fotoaparát umístěn v pouzdře (například podvodním pouzdře Marine Pack), pořídí fotoaparát několik snímků plynule za sebou a umožní tak vytvořit panoramatický snímek složený z několika snímků. Fotoaparát rovněž automaticky rozpoznává lidské obličeje nebo pohybující se objekty. 1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu snímání. 2 t (Nastav.) t (Hlavní nastavení) t [Podvodní pouzdro] t [Zap.] 3 Vložte fotoaparát do pouzdra. 4 (Nahr. režim) t (iPlynulé panoráma pod vodou) 5 Srovnejte fotoaparát s okrajem objektu, který chcete fotografovat, a stiskněte tlačítko spouště. 6 Pohybujte fotoaparátem směrem ke konci informačního proužku podle indikace na LCD displeji. Informační proužek Tato část nebude zaznamenána Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík Poznámky • Pokud nemůžete fotoaparátem zabrat celý objekt v daném čase, objeví se na složeném snímku šedá oblast. Pokud k tomu dojde, pohybujte fotoaparátem rychleji, aby se nahrál celý panoramatický snímek. • Protože dochází ke spojení několika snímků, spojená oblast nebude nahrána plynule. • Za špatných světelných podmínek mohou být panoramatické snímky rozmazané nebo se snímání vůbec nepodaří. • V blikajícím světle nebude jas a barva složeného snímku pořád stejná. • Pokud se jas, barva a zaostření celého úhlu panoramatického snímání a uzamčeného úhlu AE/ AF výrazně liší, snímání nebude úspěšné. Pokud se tak stane, změňte uzamčený úhel AE/AF a znovu pořiďte snímek. • Podvodní iplynulé panoráma není vhodné pro následující situace: – Když jsou objekty příliš blízko fotoaparátu – Snímky s malým kontrastem – Snímky s neustálou změnou • Panoramatické snímky nelze vytvářet v následujících podmínkách: – Pohybujete fotoaparátem příliš rychle nebo příliš pomalu. – Fotoaparát se příliš třese. 40 CZ

Transfokátor Při snímání můžete snímek zvětšit. Optický transfokátor fotoaparátu může zvětšovat snímky až 4×. Obsah 1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu snímání. 2 Posuňte přepínač transfokátoru (W/T). Posunutím přepínače transfokátoru (W/T) ke straně T se přibližujete a posunutím ke straně W oddalujete. • Když měřítko transfokátoru přesáhne 4×, viz str. 115. Strana T Strana W Vyhledávání činnosti Poznámky • Při snímání videa fotoaparát pomalu transfokuje. • Transfokace je uzamčena na straně W v následujících situacích: – V režimu inteligentního plynulého panorámatu – V režimu snímání 3D – V režimu podvodního iplynulého panorámatu Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík 41 CZ