Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Prohlížení

Prohlížení fotografií 1 Stisknutím tlačítka (přehrávání) přepněte do režimu přehrávání. 2 Vyberte snímek pomocí / . Obsah zTipy pro ovládání tažením Tažením LCD displeje při přehrávání můžete provést následující činnosti. Činnost Zobrazí následující/ předchozí snímek Plynule mění snímek (následující/předchozí snímek) Během přehrávání zobrazí obrazovku s přehledem snímků Způsob ovládání Táhněte doprava nebo doleva Táhněte doprava nebo doleva a nechte stisknuté Táhněte nahoru Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení zProhlížení snímků pořízených jiným fotoaparátem Tento fotoaparát vytváří na paměťové kartě soubor databáze obrazů pro nahrávání a přehrávání snímků. Pokud fotoaparát detekuje snímky neregistrované v souboru databáze obrazů na paměťové kartě, zobrazí se registrační obrazovka s hlášením „Nalezeny soubory, které nebyly rozpoznány Importování souborů“. Chcete-li prohlížet neregistrované snímky, registrujte je zvolením [OK]. • K registraci snímků použijte dostatečně nabitý akumulátor. Pokud k registraci použijete málo nabitý akumulátor, může se stát, že nebude možné registrovat všechna data nebo může při vybití akumulátoru dojít k poškození dat. Rejstřík 42 CZ

Zoom přehrávání Přehraje zvětšený snímek. 1 Stisknutím tlačítka (přehrávání) přepněte do režimu přehrávání. 2 Dotkněte se oblasti, kterou chcete zvětšit. Snímek se dvakrát zvětší a oblast, které jste se dotkli, bude ve středu. Snímek lze také zvětšit tak, že přepnete přepínač transfokátoru (W/T) do polohy T. 3 Upravte rozsah transfokace a polohu. Snímek se zvětší ještě více při každém dotyku na obrazovku. Tlačítko/způsob ovládání Táhněte nahoru/dolů/doprava/ doleva Činnost Změní pozici transfokátoru. / Změní rozsah transfokace. Ruší transfokaci při přehrávání. Ukazuje zobrazenou oblast z celého snímku Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení zUkládání zvětšených snímků Zvětšený snímek lze uložit pomocí funkce ořezání ( t [Retuš] t [Ořezat (Změnit velikost)]). Rejstřík 43 CZ