Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Prohlížení

Prohlížení videoklipů 1 Stisknutím tlačítka (přehrávání) přepněte do režimu přehrávání. 2 Vyberte videoklip pomocí / . 3 Dotkněte se na LCD displeji. Pokud se během přehrávání dotknete LCD displeje, zobrazí se tlačítka funkcí. Tlačítko/způsob ovládání Činnost Ovládání hlasitosti Hlasitost nastavte pomocí nebo . . Přeskočení na začátek videoklipu m Přetáčení vzad Dotkněte se u nebo LCD Normální přehrávání/přerušení displeje M Přetáčení vpřed y Pomalé přehrávání Poznámka • Některé snímky pořízené jinými fotoaparáty možná nepůjdou přehrát. zZobrazení pouze videa na obrazovce přehledu Na obrazovce přehledu můžete prohlížet pouze miniatury videoklipů, když se dotknete t (Režim prohlížení) t (Přehled složek (MP4)) nebo (Přehled AVCHD). (Přehled složek (MP4)) (Přehled AVCHD) Na obrazovce přehledu zobrazí miniatury videoklipů ve formátu MP4. Na obrazovce přehledu zobrazí miniatury videoklipů ve formátu AVCHD. Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík • Když se soubor videa dohraje do konce, fotoaparát začne automaticky přehrávat další soubor videa. 48 CZ

Funkce 3D Tento fotoaparát je kompatibilní s funkcemi 3D. Funkce 3D instalované v tomto fotoaparátu jsou [Plynulé panoráma 3D] a [Plynule z více úhlů]. Snímky 3D pořízené v režimu [Plynulé panoráma 3D] lze přehrávat jen na televizoru 3D, ale snímky pořízené v režimu [Plynule z více úhlů] lze přehrávat na televizoru 3D i na tomto fotoaparátu. Tato část popisuje rozdíly mezi režimem [Plynulé panoráma 3D] a [Plynule z více úhlů]. Další podrobnosti naleznete na následujících stránkách: – Snímání 3D (str. 51) – Prohlížení snímků pořízených stereoskopicky v režimu plynulého snímání z více úhlů (str. 53) – Prohlížení snímku na televizoru 3D (str. 54) Obsah Vyhledávání činnosti Snímání K pořízení snímků 3D pohybujte fotoaparátem podle obrázku. Vyhledávání MENU/ nastavení Přehrávání snímků na fotoaparátu Snímky pořízené v režimu [Plynulé panoráma 3D] Nahrané snímky se přehrávají jako normální snímky. Snímky 3D nelze prohlížet. Snímky pořízené v režimu [Plynule z více úhlů] Rejstřík Stereoskopické snímky pořízené v režimu [Plynule z více úhlů] lze prohlížet natáčením fotoaparátu doprava nebo doleva. Podrobnosti viz str. 53. Přehrávání snímků na televizoru 3D Snímky 3D pořízené ve velikosti snímku (Standardní) a (Širokoúhlé) lze prohlížet a rolovat na televizoru 3D. Podrobnosti viz str. 54. Podrobnosti viz str. 54. Pokračování r 49 CZ