Views
9 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

zNázev souboru snímku

zNázev souboru snímku 3D Snímek 3D obsahuje soubor JPEG a MPO. Při importování snímků pořízených v režimu [Plynulé panoráma 3D] a [Plynule z více úhlů] do počítače se data snímku uloží v počítači následovně. Plynulé panoráma 3D Plynule z více úhlů Název souboru v počítači DSC0ffff.JPG DSC0ffff.MPO DSC0aaaa.JPG DSC0aaaa.MPO DSC0ssss.JPG DSC0ssss.MPO Použití Pro přehrávání snímků 3D na televizoru 3D Pro přehrávání snímků 3D na televizoru 3D Pro přehrávání snímků 3D ve fotoaparátu • Pokud pořídíte snímky 3D v režimu [Plynule z více úhlů], uloží se v počítači následující soubory. – Soubory JPEG a MPO (pro přehrávání na fotoaparátu) – Soubory JPEG a MPO (pro přehrávání na televizoru 3D) • Pokud vymažete buď soubor JPEG nebo MPO tvořící snímek 3D, tento snímek 3D už pravděpodobně nebude možno úspěšně přehrát. Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík 50 CZ

Snímání 3D Při pohybu fotoaparátu se pořídí více snímků, které se pak poskládají do jednoho snímku 3D. Obsah 1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu snímání. 2 (Nahr. režim) t (Snímání 3D) t (Plynulé panoráma 3D) nebo (Plynule z více úhlů) 3 Srovnejte fotoaparát s okrajem objektu, který chcete fotografovat, a stiskněte tlačítko spouště. Pro (Plynulé panoráma 3D) se ke změně směru snímání dotkněte (Směr snímání). 4 Pohybujte fotoaparátem směrem ke konci informačního proužku podle indikace na LCD displeji. Informační proužek Tato část nebude zaznamenána Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení (Plynulé panoráma 3D) (Plynule z více úhlů) Pořídí snímek, který lze přehrát na televizoru 3D. Pořídí snímek, který lze přehrát jako stereoskopický snímek natočením fotoaparátu doprava nebo doleva, a snímek, který lze přehrát na televizoru 3D. Rejstřík Poznámky • V režimu [Plynule z více úhlů] můžete zvolit pouze velikost panoramatického snímku [16:9(2M)]. • Snímání 3D není vhodné pro následující situace: – Pokud je tam příliš velký objekt – Pohybující se objekty – Když je hlavní objekt příliš blízko fotoaparátu – Snímky s malým kontrastem, například obloha, písečná pláž nebo trávník • Snímky 3D se skládají ze souboru JPEG a MPO. Pokud je některý ze souborů v počítači vymazán, fotoaparát pravděpodobně nebude pracovat správně. • Pokud nemůžete fotoaparátem zabrat celý objekt v daném čase, objeví se na složeném snímku šedá oblast. Pokud se tak stane, pohybujte fotoaparátem rychleji, abyste zaznamenali plný snímek 3D. • Protože dochází ke spojení několika snímků, spojená oblast nebude nahrána plynule. • Za špatných světelných podmínek mohou být snímky rozmazány. • V blikajícím světle, například zářivek, se snímek 3D nemusí podařit. • Pokud je velký rozdíl v jasu, barvě nebo zaostření mezi celým úhlem záběru snímku 3D a úhlem záběru při uzamčení ostření AE/AF, snímek se nepodaří. Pokud se tak stane, změňte místo uzamčení AE/AF a zkuste to znovu. • Snímání 3D může být zrušeno v následujících situacích: – Pohybujete fotoaparátem příliš rychle nebo příliš pomalu. – Fotoaparát se příliš třese. Pokračování r 51 CZ