Views
4 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Prohlížení snímku na

Prohlížení snímku na televizoru 3D Snímky 3D nahrané do fotoaparátu ve formátu 3D si můžete prohlížet, když připojíte fotoaparát k televizoru 3D pomocí kabelu HDMI (prodává se samostatně). Podrobnosti najdete také v návodu k televizoru. 1 Připojte fotoaparát do multivýstupového stojanu (je součástí dodávky). 2 Připojte multivýstupový stojan k televizoru kabelem HDMI (prodává se samostatně). Obsah Vyhledávání činnosti Konektor HDMI 1 Do konektoru HDMI Tlačítko (přehrávání) Vyhledávání MENU/ nastavení Multivýstupový stojan Kabel HDMI 2 Do konektoru HDMI 3 Zapněte televizor a nastavte vstup. 4 Stisknutím tlačítka (Přehrávání) zapněte fotoaparát. 5 Stisknutím / vyberte snímky pořízené pomocí režimu (Snímání 3D) 6 Dotkněte se (Prohlížení 3D). Rejstřík 7 Dotkněte se [OK]. Snímky pořízené fotoaparátem se objeví na televizoru. 8 Požadovaný režim vyberte dotykem na / na displeji LCD fotoaparátu. Pokračování r 54 CZ

Přehr.s posunem Plynulé přehrávání Přehrává rolováním snímků pořízených v režimu plynulého panorámatu 3D. Dotykem na u přehrajete nebo pozastavíte rolování snímků a dotykem na / změníte směr rolování. • Při přehrávání snímku 3D pořízeného ve velikosti snímku [16:9] není [Přehr.s posunem] k dispozici. Plynule přehrává pouze snímky 3D. Dotykem na / zobrazíte následující/ předchozí snímek. Obsah Vyhledávání činnosti Ukončit prohlížení 3D Poznámky Ukončí přehrávání 3D. • Když vyberete režim (Prohlížení 3D), zobrazí se pouze snímky 3D. • Když přehráváte snímek pořízený v režimu [Plynulé panoráma 3D] pomocí [Směr snímání] nastaveného na [Nahoru] nebo [Dolů], snímek se zobrazí v televizoru horizontálně. • Dotykem na t (Nastav.) t (Hlavní nastavení) zvolte pro [Rozlišení HDMI] nastavení [Auto] nebo [1080i]. • Zvuk pípnutí je nastaven na [Závěrka]. • Nepřipojujte fotoaparát a připojované zařízení prostřednictvím výstupních konektorů. Když je fotoaparát a televizor připojen prostřednictvím výstupních konektorů, neprodukuje se obraz ani zvuk. Takové spojení může způsobit problémy fotoaparátu a/nebo připojenému zařízení. • Tato funkce pravděpodobně nebude s některými televizory pracovat správně. Například nebude třeba možné na televizoru prohlížet video, výstup v režimu 3D nebo nebude slyšet zvuk. • Použijte kabel HDMI s logem HDMI. • Při připojování fotoaparátu k televizoru použijte kabel HDMI, který lze připojit do minijacku na straně fotoaparátu a ke konektoru televizoru. • Po jisté době, kdy nahráváte videoklipy a fotoaparát a televizor jsou propojeny kabelem HDMI (prodává se samostatně), se může nahrávání automaticky zastavit kvůli ochraně fotoaparátu. Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík 55 CZ