Views
9 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Snímání úsměvu

Snímání úsměvu Když fotoaparát detekuje úsměv, spoušť je uvolněna automaticky. 1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu snímání. 2 t (Snímání úsměvu) 3 Počkejte na detekci úsměvu. Když úroveň úsměvu přesáhne bod V na indikátoru, fotoaparát nahrává snímky automaticky. Pokud stisknete tlačítko spouště při snímání úsměvu, fotoaparát pořídí snímek a pak se vrátí do režimu snímání úsměvu. 4 Snímání úsměvu ukončíte dotykem na t (Snímání úsměvu). Indikátor citlivosti detekce úsměvu Rámeček detekce obličeje Poznámky • Snímání pomocí funkce snímání úsměvu skončí automaticky, když se zaplní paměťová karta nebo vnitřní paměť. • Úsměvy nemusí být detekovány správně, záleží na podmínkách. • Nelze používat funkce digitálního transfokátoru. • Funkce [Snímání úsměvu] není k dispozici v následujících situacích: – V režimu inteligentního plynulého panorámatu – V režimu super automatického nastavení – V režimu rozostření pozadí – V režimu snímání 3D – V režimu podvodního iplynulého panorámatu –Vrežimu videa Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík zNastavení citlivosti detekce úsměvu V režimu snímání úsměvu je zobrazeno tlačítko pro nastavení citlivosti detekce úsměvu. : Detekuje široký úsměv. : Detekuje normální úsměv. : Detekuje i mírný úsměv. • Ve snadném režimu je citlivost detekce úsměvu napevno nastavena na [Normální úsměv]. • Pokud je [Nastavení displeje] nastaveno na [Vyp.], citlivost detekce úsměvu není zobrazena. Pokračování r 58 CZ

zRady pro lepší snímání úsměvů 1 Nezakrývejte si oči ofinou. Nezakrývejte obličej kloboukem, maskou, slunečními brýlemi apod. 2 Snažte se nastavit obličej před fotoaparát a zůstat ve stejné poloze. Oči nechte zúžené. 3 Úsměv by měl být zřetelný a ústa mírně otevřená. Je snazší detekovat úsměv, když jsou vidět zuby. • Závěrka spustí, když se osoba, jejíž obličej je detekován, usměje. • Vybraný objekt pro detekci obličejů můžete zvolit nebo registrovat pomocí [Detekce obličejů]. Když je zvolený obličej zaregistrován v paměti fotoaparátu, detekce úsměvu se provede pouze pro tento obličej. Pokud chcete provést detekci úsměvu pro jiný obličej, dotkněte se příslušného obličeje (str. 84). • Pokud fotoaparát nedokáže detekovat úsměv, nastavte citlivost detekce úsměvu na [Jemný úsměv]. Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík 59 CZ