Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Tlačítko Video

Tlačítko Video Snímání videoklipů lze rychle spustit ze všech režimů nahrávání. 1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu snímání. 2 Dotkněte se . 3 Nahrávání videoklipu ukončíte dotykem na . Nahrávání videa můžete také ukončit stisknutím tlačítka spouště. Poznámka • Tlačítko Video není k dispozici v následujících situacích: – Když je aktivována funkce [Snímání úsměvu] – Ve snadném režimu – Pokud používáte [Samospoušť] zZměna formátu videa, kvality obrazu nebo velikosti snímku Formát videa: t (Nastav.) t (Nastavení pro záběr) t [Formát videa] t [AVCHD] nebo [MP4] Kvalita (AVCHD): Velik. snímku (MP4): (Nahr. režim) t (Režim videa) t (Kvalita) t [AVC HD 17M FH] nebo [AVC HD 9M HQ] (Nahr. režim) t (Režim videa) t (Velik. snímku) t [MP4 12M], [MP4 6M] nebo [MP4 3M] Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík 60 CZ

Blesk 1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu snímání. 2 (Blesk) t požadovaný režim Pokud nejsou tlačítka zobrazena v levé části LCD displeje, dotkněte se . (Auto) (Zapnout) (Pomalá synchro) (Vypnout) Bliká při snímání za špatného světla nebo v protisvětle. Blesk vždy pracuje. Blesk vždy pracuje. Za špatných světelných podmínek je rychlost závěrky pomalá, aby se na snímku zachytilo i pozadí, které je mimo dosah světla blesku. Blesk nepracuje. Poznámky • Blesk blikne dvakrát. První blesk upraví množství světla. • Během nabíjení blesku se zobrazuje . • Při sériovém snímání nelze použít blesk. • [Zapnout] nebo [Pomalá synchro] není k dispozici, když je fotoaparát v režimu inteligentního automatického nastavení nebo super automatického nastavení. • [Blesk] je nastaven na [Vypnout] v následujících situacích: – V režimu inteligentního plynulého panorámatu – V režimu snímání 3D – V režimu podvodního iplynulého panorámatu – V režimu rozostření pozadí Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík zKdyž se na fotografiích s bleskem objeví „bílé kulaté skvrny“ To je způsobeno částicemi (prachu, pylu apod.), které poletují poblíž objektivu. Když jsou zvýrazněny bleskem fotoaparátu, jeví se jako bílé kulaté skvrny. Fotoaparát Objekt Částice (prach, pyl apod.) ve vzduchu Jak lze omezit „bílé kulaté skvrny“? • Rozsviťte světlo v místnosti a fotografujte bez blesku. • Ve volbě scény vyberte režim (Redukce rozmazání pohybu) nebo (Vysoká citlivost). ([Blesk] je nastaven na [Vypnout].) 61 CZ