Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Blesk Ve snadném

Blesk Ve snadném režimu vyberte nastavení blesku z . 1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu snímání. 2 t (Snadný režim) t [OK] 3 t [Blesk] t požadovaný režim Obsah Vyhledávání činnosti Auto Vyp. Bliká při snímání za špatného světla nebo v protisvětle. Blesk nepracuje. Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík 62 CZ

Samospoušť 1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu snímání. 2 (Samospoušť) t požadovaný režim Pokud nejsou tlačítka zobrazena v levé části LCD displeje, dotkněte se . (Vyp.) Nepoužívá samospoušť. (10 s) Nastaví samospoušť se zpožděním 10 sekund. Při stisknutí závěrky bliká kontrolka samospouště a zní pípnutí, dokud se neaktivuje závěrka. Pro zrušení se dotkněte . (2 s) Nastaví samospoušť se zpožděním 2 sekundy. (Vlastní portrét jedné osoby) (Vlastní portrét dvou osob) Nastavení samospouště na režim vlastní portrét samospouští. Když fotoaparát detekuje specifikovaný počet tváří, zazní pípnutí a o 2 sekundy později se aktivuje závěrka. Poznámky • V režimu videa nejsou k dispozici nastavení [Vlastní portrét jedné osoby] nebo [Vlastní portrét dvou osob]. • Samospoušť není k dispozici v následujících situacích: – V režimu inteligentního plynulého panorámatu – V režimu snímání 3D – V režimu podvodního iplynulého panorámatu Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík zAutomatické snímání s funkcí vlastní portrét samospouští Namiřte objektiv sami na sebe tak, aby byl váš obličej zobrazen na LCD displeji. Fotoaparát detekuje subjekty a poté se spustí závěrka. Fotoaparát určí optimální kompozici a zabrání tomu, aby se obličeje nacházely mimo LCD displej. Po zaznění pípnutí nepohybujte fotoaparátem. • Snímek můžete také při této činnosti pořídit stisknutím tlačítka spouště. Pokračování r 63 CZ