Views
3 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Směr snímání

Směr snímání Nastavte směr, ve kterém se bude fotoaparát v režimu inteligentního plynulého panorámatu, plynulého panorámatu 3D nebo iPlynulého panorámatu pod vodou pohybovat. 1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu snímání. 2 (Směr snímání) t požadovaný směr Obsah Vyhledávání činnosti (Doprava) (Doleva) (Nahoru) (Dolů) Pohyb zleva doprava. Pohyb zprava doleva. Pohyb zespoda nahoru. Pohyb shora dolů. Vyhledávání MENU/ nastavení Poznámky • Nelze vybrat [Nahoru] a [Dolů], když jste zvolili [16:9] v režimu [Plynulé panoráma 3D]. • V režimu [Plynule z více úhlů] můžete vybrat pouze směr doprava. Rejstřík 66 CZ

Efekt rozostření Nastavuje úroveň efektu rozostření pozadí při snímání v režimu rozostření pozadí. 1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu snímání. 2 (Nahr. režim) t (Rozostření pozadí) V závislosti na režimu nahrávání je toto nastaveno pomocí tlačítek zobrazených v levé části displeje. 3 t (Efekt rozostření) t požadovaný režim (Nízká) (Střední) (Vysoká) Dodá efekt jemného rozostření pozadí. Dodá efekt průměrného rozostření pozadí. Dodá efekt silného rozostření pozadí. Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík 67 CZ