Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Prohlížení Snímky 3D

Prohlížení Snímky 3D Prohlížení fotografií ············································· 42 Zoom přehrávání················································· 43 Širokoúhlé ··························································· 44 Dočasně otočené zobrazení ······························· 45 Prohlížení snímků série ······································· 46 Prohlížení videoklipů ··········································· 48 Funkce 3D··························································· 49 Snímání 3D·························································· 51 Prohlížení snímků pořízených stereoskopicky v režimu plynulého snímání z více úhlů··············· 53 Prohlížení snímku na televizoru 3D ····················· 54 Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení MENU (Snímání) Položky MENU (snímání)····································· 12 Rejstřík MENU (Prohlížení) Položky MENU (prohlížení)·································· 14 Nastav. Položky nastavení ··············································· 15 6 CZ

Televizor Počítač Prohlížení snímku na televizoru se standardním rozlišením (SD) ·················································· 147 Prohlížení snímku na televizoru s vysokým rozlišením (HD) ·················································· 148 Prohlížení snímku na televizoru kompatibilním s „BRAVIA“ Sync······················· 151 Využití počítače················································· 153 Použití aplikací ·················································· 154 Připojení fotoaparátu k počítači ····························156 Odesílání snímků zpracovatelům digitálních médií ································································· 158 Vytváření disku s videoklipy······························ 160 Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Tisk Tisk statických snímků······································ 163 Rejstřík Odstranění problémů Odstranění problémů ········································ 164 Výstražné indikátory a zprávy ··························· 172 7 CZ

 • Page 1 and 2: Vyhledávání činnosti Vyhledáv
 • Page 3 and 4: Poznámky k používání fotoapar
 • Page 5: Obsah Poznámky k používání fot
 • Page 9 and 10: Vyhledávání činnosti Ponechán
 • Page 11 and 12: Úpravy snímků Kresba ·····
 • Page 13 and 14: Položky menu Vyváž. bílé —
 • Page 15 and 16: Poznámky • Na obrazovce se zobra
 • Page 17 and 18: Popis součástí Fotoaparát A Tla
 • Page 19 and 20: Seznam ikon zobrazených na displej
 • Page 21 and 22: Používání dotykového panelu Fo
 • Page 23 and 24: Uživatelské nastavení položek M
 • Page 25 and 26: Používání vnitřní paměti Fot
 • Page 27 and 28: Použití tlačítka režimů Fotog
 • Page 29 and 30: Inteligentní autom.nastav. Umožň
 • Page 31 and 32: zJaký je rozdíl mezi režimem sup
 • Page 33 and 34: zZměna směru snímání nebo veli
 • Page 35 and 36: Vyhledávání MENU/ nastavení Aut
 • Page 37 and 38: Volba scény Umožňuje fotografova
 • Page 39 and 40: Funkce, které můžete používat
 • Page 41 and 42: Transfokátor Při snímání můž
 • Page 43 and 44: Zoom přehrávání Přehraje zvět
 • Page 45 and 46: Dočasně otočené zobrazení Pou
 • Page 47 and 48: zZobrazení seskupených snímků s
 • Page 49 and 50: Funkce 3D Tento fotoaparát je komp
 • Page 51 and 52: Snímání 3D Při pohybu fotoapar
 • Page 53 and 54: Prohlížení snímků pořízenýc
 • Page 55 and 56: Přehr.s posunem Plynulé přehráv
 • Page 57 and 58:

  Scéna snímání videa Když je fo

 • Page 59 and 60:

  zRady pro lepší snímání úsmě

 • Page 61 and 62:

  Blesk 1 Sesunutím krytu objektivu

 • Page 63 and 64:

  Samospoušť 1 Sesunutím krytu obj

 • Page 65 and 66:

  Samospoušť Ve snadném režimu vy

 • Page 67 and 68:

  Efekt rozostření Nastavuje úrove

 • Page 69 and 70:

  Při snímání v režimu inteligen

 • Page 71 and 72:

  Nastavení série Při držení sti

 • Page 73 and 74:

  EV Expozici lze upravit ručně v k

 • Page 75 and 76:

  Vyváž. bílé Upraví barevné t

 • Page 77 and 78:

  Podvodní vyvážení bílé Uprav

 • Page 79 and 80:

  • [Ostření] je nastaveno na [V

 • Page 81 and 82:

  Rozpoznání scény Fotoaparát aut

 • Page 83 and 84:

  Efekt hladké pleti Když je aktivo

 • Page 85 and 86:

  zRegistrace prioritního obličeje

 • Page 87 and 88:

  Nastavení displeje Nastaví, zda s

 • Page 89 and 90:

  Kalendář Touto funkcí se volí d

 • Page 91 and 92:

  Prezentace Snímky se automaticky p

 • Page 93 and 94:

  Hudba Specifikuje hudbu, která bud

 • Page 95 and 96:

  Vyhledávání MENU/ nastavení zP

 • Page 97 and 98:

  Přijímání snímků prostřednic

 • Page 99 and 100:

  Vyhledávání činnosti Vyhledáv

 • Page 101 and 102:

  Prohlížení 3D Pokud chcete přeh

 • Page 103 and 104:

  Zobrazení skupiny série Při proh

 • Page 105 and 106:

  DPOF DPOF (Digital Print Order Form

 • Page 107 and 108:

  Nastavení hlasitosti Nastaví hlas

 • Page 109 and 110:

  Údaje o expozici Nastaví, zda zob

 • Page 111 and 112:

  Výběr složky Pokud je na paměť

 • Page 113 and 114:

  Iluminátor AF Iluminátor AF zaji

 • Page 115 and 116:

  Digitál. transf. Vybírá režim d

 • Page 117 and 118:

  Průvod. rozp. scény Můžete zvol

 • Page 119 and 120:

  Vyhledávání MENU/ nastavení Det

 • Page 121 and 122:

  Jas LCD Nastaví jas LCD displeje.

 • Page 123 and 124:

  Vyhledávání MENU/ nastavení Bar

 • Page 125 and 126:

  Vyhledávání MENU/ nastavení Ini

 • Page 127 and 128:

  OVLÁDÁNÍ HDMI Toto nastavení um

 • Page 129 and 130:

  Podvodní pouzdro Pokud je fotoapar

 • Page 131 and 132:

  Nastavení LUN Nastavuje způsob zo

 • Page 133 and 134:

  Form.hudby Všechny hudební soubor

 • Page 135 and 136:

  TransferJet Je možné zvolit nasta

 • Page 137 and 138:

  Vyhledávání MENU/ nastavení Poz

 • Page 139 and 140:

  Formát. Formátuje paměťovou kar

 • Page 141 and 142:

  Změna nahr. složky Změní na pam

 • Page 143 and 144:

  Kopírovat Zkopíruje všechny sní

 • Page 145 and 146:

  Nastavení oblasti Upraví čas na

 • Page 147 and 148:

  Prohlížení snímku na televizoru

 • Page 149 and 150:

  Prohlížení snímku při připoje

 • Page 151 and 152:

  Prohlížení snímku na televizoru

 • Page 153 and 154:

  Využití počítače „PMB“ a d

 • Page 155 and 156:

  Instalace aplikace „Music Transfe

 • Page 157 and 158:

  Importování snímků do počíta

 • Page 159 and 160:

  Spuštění „PMB Portable“ (Mac

 • Page 161 and 162:

  zCharakteristiky jednotlivých typ

 • Page 163 and 164:

  Tisk statických snímků Statické

 • Page 165 and 166:

  Indikátor zbývající kapacity ne

 • Page 167 and 168:

  Funkce snímání blízkých objekt

 • Page 169 and 170:

  Snímky 3D se neobjevují na televi

 • Page 171 and 172:

  Nelze tisknout snímky s datem. •

 • Page 173 and 174:

  Přehřátí fotoaparátu Nechte je

 • Page 175 and 176:

  MP4 12M není podporován s touto p

 • Page 177 and 178:

  Používání fotoaparátu v zahran

 • Page 179 and 180:

  „Memory Stick“ V následující

 • Page 181 and 182:

  Nabíječka akumulátorů • V nab

 • Page 183 and 184:

  Formát AVCHD Formát AVCHD byl vyv

 • Page 185 and 186:

  Počet statických snímků a doba

 • Page 187 and 188:

  Upozornění Nepoužívejte ani neu

 • Page 189 and 190:

  Nastavení displeje Prohlížení .

 • Page 191:

  Poznámky týkající se licence Ve