Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Makro Toto nastavení

Makro Toto nastavení můžete využít pro zachycení velmi malých objektů na blízkou vzdálenost, například hmyzu nebo květin. 1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu snímání. 2 t (Makro) t požadovaný režim V závislosti na režimu nahrávání je toto nastaveno pomocí tlačítek zobrazených v levé části displeje. (Auto) (Ostření na blízké objekty) Fotoaparát upraví ostření automaticky od vzdálených až po velmi blízké objekty. Tento režim použijte pro snímání z krátké vzdálenosti. Uzamčeno na straně W: Přibl. 1 cm až 20 cm Poznámky • [Makro] je nastaveno na [Auto] v následujících situacích: – V režimu inteligentního plynulého panorámatu – V režimu super automatického nastavení – V režimu rozostření pozadí – V režimu snímání 3D – V režimu podvodního iplynulého panorámatu –Vrežimu videa – Když je aktivována funkce snímání úsměvu – Ve snadném režimu – Pokud je [Samospoušť] nastavena na [Vlastní portrét jedné osoby] nebo [Vlastní portrét dvou osob] • Při používání režimu ostření na blízké objekty je třeba brát v úvahu následující. – Nelze používat funkci rozpoznání scény ani detekci obličejů. – Tento režim se zruší, když vypnete napájení nebo přepnete režim nahrávání na jiný. – Nastavení režimu blesku, která lze v tomto režimu používat, jsou pouze [Zapnout] nebo [Vypnout]. – Ostření se zpomalí. Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík 72 CZ

EV Expozici lze upravit ručně v krocích po 1/3 EV v rozsahu od –2,0 EV do +2,0 EV. 1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu snímání. 2 t (EV) V závislosti na režimu nahrávání je toto nastaveno pomocí tlačítek zobrazených v levé části displeje. 3 Dotykem na / upravte expozici t [OK]. Expozici můžete rovněž nastavit dotykem na z na nastavovací liště a tažením doprava či doleva. Obsah Vyhledávání činnosti Poznámka • Při fotografování objektu za extrémně jasných nebo tmavých podmínek nebo s použitím blesku nemusí být úprava expozice účinná. zNastavení expozice pro lépe vypadající snímky Přeexponování = příliš mnoho světla Bělavé snímky Snižte nastavení EV – Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík Správná expozice Zvyšte nastavení EV + Podexponování = příliš málo světla Tmavší snímek 73 CZ