Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

• Nastavení [Blesk] u

• Nastavení [Blesk] u [Vyváž. bílé] není k dispozici v následujících situacích: – V režimu inteligentního plynulého panorámatu – V režimu snímání 3D –Vrežimu videa – Když je volba scény nastavena na režim (Redukce rozmazání pohybu), (Ručně držený soumrak), (Vysoká citlivost) • Pokud zářivky blikají, možná nebude funkce vyvážení bílé pracovat správně, ani když vyberete [Vyvážení bílé u zářivek 1], [Vyvážení bílé u zářivek 2] nebo [Vyvážení bílé u zářivek 3]. • Při fotografování s bleskem v režimu jiném než [Blesk] je [Vyváž. bílé] nastaveno na [Auto]. • Když je [Blesk] nastaven na [Zapnout] nebo [Pomalá synchro], lze vyvážení bílé nastavit pouze na [Auto], [Blesk], [Stisk] nebo [Nast. stiskem]. • [Nast. stiskem] nelze zvolit při nabíjení blesku. Zachycení základní bílé barvy v režimu [Nast. stiskem] 1 Ve stejných světelných podmínkách, při jakých budete snímat objekt, zaměřte na bílý předmět jako je např. papír tak, aby vyplňoval celý rámeček. 2 t (Vyváž. bílé) t [Nast. stiskem] t [Zachytit] Displej na okamžik zčerná a poté, co bude vyvážení bílé upraveno a uloženo do paměti, displej se opět vrátí do režimu záznamu. Poznámky • Pokud během snímání bliká indikátor , vyvážení bílé buď není nebo nemůže být nastaveno. Použijte automatické vyvážení bílé. • Pokud probíhá režim [Nast. stiskem], fotoaparátem netřeste ani s ním do ničeho neuhoďte. • Když je [Blesk] nastaven na [Zapnout] nebo [Pomalá synchro], upraví se vyvážení bílé podle podmínek s aktivním bleskem. • Referenční bílé zaznamenané pomocí funkcí [Vyváž. bílé] a [Podvodní vyvážení bílé] jsou v paměti uloženy odděleně. Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík zEfekty světelných podmínek Výsledná barva objektu je ovlivněna světelnými podmínkami. Barevné tóny se upravují automaticky, ale pomocí funkce vyvážení bílé je můžete upravovat i ručně. Počasí/osvětlení Denní světlo Oblačno Zářivky Žárovky Charakteristiky Bílé (standardní) Namodralé Do zelena Načervenalé světla 76 CZ

Podvodní vyvážení bílé Upraví barevný tón, když je fotoaparát nastaven na režim (Pod vodou) ve volbě scény, na režim (Pod vodou) u [Scéna snímání videa] nebo režim (iPlynulé panoráma pod vodou). 1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu snímání. 2 t (Podvodní vyvážení bílé) 3 Požadovaný režim t [OK] Obsah Vyhledávání činnosti (Auto) (Podvodní 1) (Podvodní 2) (Stisk) (Nast. stiskem) Automaticky nastavuje barevné tóny pro podmínky pod vodou tak, aby barvy byly přirozené. Nastaví pro podmínky pod vodou s převládající modrou. Nastaví pro podmínky pod vodou s převládající zelenou. Upraví vyvážení bílé v závislosti na zdroji světla. Bílá barva uložená do paměti v režimu [Nast. stiskem] se stane základní bílou barvou. Tento režim použijte, když [Auto] a jiná nastavení neposkytují správné barvy. Uloží do paměti základní bílou barvu, která bude použita v režimu [Stisk] (str. 76). Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík Poznámky • Vlivem barvy vody nemusí někdy vyvážení bílé pod vodou správně fungovat, i když vyberete [Podvodní 1] nebo [Podvodní 2]. • Když je [Blesk] nastaven na [Zapnout], lze podvodní vyvážení bílé nastavit pouze na [Auto], [Stisk] nebo [Nast. stiskem]. • Během nabíjení blesku není možné zvolit režim [Nast. stiskem]. • Referenční bílé zaznamenané pomocí funkcí [Vyváž. bílé] a [Podvodní vyvážení bílé] jsou v paměti uloženy odděleně. 77 CZ