Views
5 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Režim měření Vybere

Režim měření Vybere režim měření expozice, který stanoví, která část objektu bude vyhodnocena ke stanovení expozice. 1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu snímání. 2 t (Režim měření) t požadovaný režim (Víceb.) (Střed.) (Jednobod.) Rozdělí snímek na více oblastí a vyhodnocuje všechny oblasti. Fotoaparát určuje vyváženou expozici (Vícebodové měření). Vyhodnocuje střed snímku a stanoví expozici na základě jasu objektu v tomto místě (Měření expozice podle středu). Měří jen část objektu (Jednobodové měření). Tato funkce je užitečná v případech, kdy je objekt v protisvětle, nebo pokud je mezi objektem a pozadím silný kontrast. Nitkový kříž jednobodového měření Namiřte na objekt Poznámky • V režimu videa nelze zvolit [Jednobod.]. • Zvolíte-li jiné nastavení režimu měření než [Víceb.], funkce [Detekce obličejů] bude napevno nastavena na [Při dotyku]. • [Režim měření] je nastaven na [Víceb.] v následujících situacích: – V režimu inteligentního automatického nastavení – V režimu super automatického nastavení – V režimu rozostření pozadí – Když je aktivována funkce snímání úsměvu – Ve snadném režimu – Pokud je [Samospoušť] nastavena na [Vlastní portrét jedné osoby] nebo [Vlastní portrét dvou osob] Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík 80 CZ

Rozpoznání scény Fotoaparát automaticky detekuje podmínky snímání a pak snímá. Při detekci pohybu se citlivost ISO zvýší podle pohybu tak, aby došlo ke snížení rozmazání objektu (detekce pohybu). Obsah Příklad snímku při aktivaci (Protisvětlo). Ikona rozpoznání scény a průvodce Fotoaparát rozpozná následující typy scén. Když fotoaparát určí optimální scénu, zobrazí odpovídající ikonu a průvodce. (Soumrak), (Portrét za soumr.), (Soumrak se stativem), (Protisvětlo), (Portrét v protisvětle), (Krajina), (Makro), (Ostření na blízké objekty), (Portrét) Vyhledávání činnosti 1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu snímání. 2 (Nahr. režim) t (Inteligentní autom.nastav.) 3 t (Rozpoznání scény) t požadovaný režim Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík (Auto) (Pokročilý) Když fotoaparát rozpozná scénu, přepne na optimální nastavení a pořídí snímek. Když fotoaparát rozpozná scénu, přepne na optimální nastavení. Když fotoaparát rozpozná (Soumrak), (Portrét za soumr.), (Soumrak se stativem), (Protisvětlo) nebo (Portrét v protisvětle), automaticky změní nastavení a pořídí další snímek. • Při snímání dvou snímků po sobě značka + na ikoně zezelená. • Po pořízení dvou snímků jsou oba ihned po zaznamenání zobrazeny vedle sebe. • Při zobrazení [Redukce zavřených očí] se automaticky pořídí 2 snímky a je automaticky vybrán snímek s otevřenýma očima. Podrobnosti o funkci redukce zavřených očí viz „Co dělá redukce zavřených očí?“. Poznámky • Funkce rozpoznání scény nepracuje při snímání pomocí digitálního transfokátoru. • [Rozpoznání scény] je nastaveno na [Auto] v následujících situacích: – V režimu super automatického nastavení – Ve snadném režimu – Když je aktivována funkce snímání úsměvu – Pokud je [Samospoušť] nastavena na [Vlastní portrét jedné osoby] nebo [Vlastní portrét dvou osob] – Při snímání série Pokračování r 81 CZ