Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

• (Portrét),

• (Portrét), (Portrét za soumr.) nebo (Portrét v protisvětle) nebudou rozpoznány v následujících situacích: – V režimu zaměřeného ostření – Když je [Detekce obličejů] nastavena na [Při dotyku] • Dostupná nastavení blesku jsou [Auto] a [Vypnout]. • Scény (Soumrak se stativem) někdy nelze rozpoznat v prostředí, kde se vibrace přenášejí do fotoaparátu, i když je umístěn na stativu. • Při rozpoznání scény jako (Soumrak se stativem) někdy dojde k použití pomalé závěrky. Při snímání držte fotoaparát tak, aby se nechvěl. • Ikona rozpoznání scény se objeví nezávisle na [Nastavení displeje]. • Tyto scény možná nebudou rozpoznány. Záleží na situaci. zSnímání dvou snímků s odlišnými nastaveními a výběr toho, který se vám více líbí (Pokročilý režim) V režimu [Pokročilý] pořídí fotoaparát dva snímky po sobě s různými nastaveními, když rozpozná scény (Soumrak), (Portrét za soumr.), (Soumrak se stativem), (Protisvětlo) nebo (Portrét v protisvětle), které mají tendenci k rozmazání. Z těchto dvou pořízených snímků si můžete vybrat ten lepší. První snímek* Snímá v režimu pomalé synchronizace Snímá v režimu pomalé synchronizace s obličejem, který osvítil blesk, používaným jako vodítko Snímá v režimu pomalé synchronizace Snímá s bleskem Snímá s obličejem, na který zasvítí blesk, jako vodítkem Druhý snímek Snímá se zvýšenou citlivostí a redukcí otřesů Snímá se zvýšenou citlivostí s obličejem jako vodítkem a redukcí otřesů Snímá s ještě pomalejší rychlostí závěrky bez zvýšení citlivosti Snímá s upraveným jasem a kontrastem pozadí Snímá s upraveným jasem a kontrastem obličeje a pozadí Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík * Když je [Blesk] nastaveno na [Auto]. zCo dělá redukce zavřených očí? Když je fotoaparát nastaven na [Pokročilý], automaticky pořídí dva snímky za sebou*, když rozpozná (Portrét). Fotoaparát automaticky vybere, zobrazí a nahraje snímek, kde nejsou zavřené oči. Pokud jsou oči zavřené na obou snímcích, objeví se hlášení „Detekovány zavřené oči“. * vyjma situací, kdy zableskne blesk nebo při pomalé rychlosti závěrky 82 CZ

Efekt hladké pleti Když je aktivována funkce detekce obličejů, nastaví, zda použít efekt hladké pleti a úroveň tohoto efektu. Obsah 1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu snímání. 2 t (Efekt hladké pleti) t požadovaný režim V závislosti na režimu nahrávání je toto nastaveno pomocí tlačítek zobrazených v levé části displeje. (Vyp.) (Nízká) (Střední) (Vysoká) Nepoužívá efekt hladké pleti. Dodá lehký efekt hladké pleti. Dodá střední efekt hladké pleti. Dodá silný efekt hladké pleti. Poznámky • [Vyp.] není k dispozici, když je volba scény nastavena na režim • [Efekt hladké pleti] nemusí být zřetelný – záleží na objektu. (Hladká pleť). Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík 83 CZ