Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Detekce obličejů

Detekce obličejů Detekuje obličeje objektů a automaticky nastavuje ostření, blesk, expozici, vyvážení bílé a redukci červených očí. 1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu snímání. 2 t (Detekce obličejů) t požadovaný režim V závislosti na režimu nahrávání je toto nastaveno pomocí tlačítek zobrazených v levé části displeje. (Při dotyku) (Auto) (Priorita dětí) (Priorita dospělých) Rámeček detekce obličeje (oranžový) Pokud fotoaparát detekuje více než jeden objekt, vybere jeden jako hlavní a podle něj nastaví ostření. Rámeček detekce obličejů pro hlavní objekt se změní na oranžový . Při stisknutí tlačítka spouště napůl rámeček, na který je nastaveno zaostření, zezelená. Rámeček detekce obličeje (bílý) Detekuje obličej při dotyku na oblast s obličejem na displeji. Vybere obličej, na který má fotoaparát automaticky zaostřit. Primárně detekuje a snímá dětské obličeje. Primárně detekuje a snímá obličeje dospělých. Poznámky • [Detekce obličejů] není k dispozici v následujících situacích: – V režimu inteligentního plynulého panorámatu – V režimu snímání 3D – V režimu podvodního iplynulého panorámatu –Vrežimu videa – Ve snadném režimu • Nastavení [Při dotyku] není k dispozici pokud je [Samospoušť] nastavena na [Vlastní portrét jedné osoby] nebo [Vlastní portrét dvou osob]. • [Detekce obličejů] můžete vybrat, jen když je režim ostření nastaven na [Více. AF] nebo režim měření na [Víceb.]. • Funkce detekce obličejů nepracuje při použití digitálního transfokátoru. • Lze detekovat až 8 obličejů. • Dospělí a děti nemusí být správně rozpoznáni – záleží na podmínkách. • Při snímání úsměvu je [Detekce obličejů] automaticky nastavena na [Auto], i když je nastaveno [Při dotyku]. Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík Pokračování r 84 CZ

zRegistrace prioritního obličeje (paměť zvoleného obličeje) Fotoaparát normálně vybírá obličej k zaostření automaticky podle nastavení [Detekce obličejů], ale můžete si také vybrat a zaregistrovat obličej, který bude mít prioritu. 1Během režimu detekce obličejů se dotkněte obličeje, který chcete registrovat jako prioritní. Zvolený obličej je registrován jako prioritní obličej a rámeček se zobrazí oranžově . 2Pokaždé, kdy se dotknete jiného obličeje, bude tento obličej registrován jako prioritní. 3Chcete-li ukončit registraci obličeje, dotkněte se . • Pokaždé, kdy se dotknete jiného obličeje, bude tento obličej registrován jako prioritní. • Pokud z fotoaparátu vyjmete akumulátor nebo jej po několik dní necháte vypnutý, registrace obličejů bude resetována. • Při aktivaci zaměřeného ostření se nastavení registrace obličejů resetují. • Když zaregistrovaný obličej z displeje LCD zmizí, fotoaparát se vrátí na nastavení zvolená funkcí [Detekce obličejů]. Když se na displeji LCD znovu objeví zaregistrovaný obličej, fotoaparát na něj zaostří. • Někdy není možné detekovat zaregistrovaný obličej správně – záleží na okolním světle, účesu fotografovaného apod. • Používáte-li funkci snímání úsměvu se zaregistrovaným rámečkem detekce obličeje, provede se detekce úsměvu pouze na zaregistrovaném obličeji. • Prioritní obličej nelze registrovat ve snadném režimu nebo pokud je [Samospoušť] nastavena na [Vlastní portrét jedné osoby] nebo [Vlastní portrét dvou osob]. Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík 85 CZ