Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Redukce zavřených

Redukce zavřených očí Když je volba scény při snímání nastavena na (Hladká pleť) nebo (Zamlžení), fotoaparát automaticky pořídí dva snímky za sebou. Fotoaparát automaticky vybere, zobrazí a nahraje snímek, kde nejsou oči zavřené. 1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu snímání. 2 (Nahr. režim) t (Volba scény) t (Hladká pleť) nebo (Zamlžení) 3 t (Redukce zavřených očí) t požadovaný režim Obsah Vyhledávání činnosti (Auto) (Vyp.) Když je aktivní detekce obličeje, funkce redukce zavřených očí pracuje, takže se zaznamenají snímky, kde mají fotografovaní otevřené oči. Nepoužívá funkci redukce zavřených očí. Vyhledávání MENU/ nastavení Poznámky • Redukce zavřených očí nepracuje v následujících situacích. – Při použití blesku – Při snímání série – Když funkce detekce obličejů nepracuje – Když je aktivována funkce snímání úsměvu • Někdy funkce redukce zavřených očí nepracuje. Záleží na situaci. • Když je funkce redukce zavřených očí nastavena na [Auto], ale zaznamenají se pouze snímky fotografovaných se zavřenýma očima, na displeji LCD se objeví hlášení „Detekovány zavřené oči“. Podle potřeby pořiďte nové snímky. Rejstřík 86 CZ

Nastavení displeje Nastaví, zda se v režimu snímání na LCD displeji zobrazí tlačítka funkcí. 1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu snímání. 2 t (Nastavení displeje) t požadovaný režim (Zap.) Tlačítka funkcí se zobrazí. Obsah Vyhledávání činnosti (Vyp.) Tlačítka funkcí se nezobrazí. Vyhledávání MENU/ nastavení zZobrazení tlačítek funkcí pokud je [Nastavení displeje] nastaveno na [Vyp.] Tlačítka funkcí zobrazíte dotykem na levou část LCD displeje a tažením doprava. Rejstřík 87 CZ