Views
4 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Snadný režim Při

Snadný režim Při prohlížení statických snímků ve snadném režimu se na obrazovce zvětší velikost textu, indikátory jsou zřetelněji vidět a je možné použít méně funkcí. 1 Stisknutím tlačítka (přehrávání) přepněte do režimu přehrávání. 2 t (Snadný režim) t [OK] Poznámky • Akumulátor se vybíjí rychleji, protože se automaticky zvyšuje jas obrazovky. • Režim snímání se rovněž změní na [Snadný režim]. zFunkce k dispozici ve snadném režimu (Prohlížení) (Vymazat) : Vymaže aktuálně zobrazený snímek. (Transfokace) : Zvětší zobrazený snímek. • Pozici transfokátoru změníte tažením nahoru, dolů, doprava či doleva nebo dotykem na / / / . Dotykem na / změníte zvětšení transfokátoru. : Dotykem na [Vymazání jednoho snímku] vymažete aktuálně zobrazený snímek. Dotykem na [Vymazání všech snímků] vymažete všechny snímky v daném období nebo ve složce. Dotykem na [Ukončit snadný režim] ukončíte snadný režim. Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík • Pokud je paměťová karta vložena do fotoaparátu, [Režim prohlížení] je nastaven na [Přehled dat]. 88 CZ

Kalendář Touto funkcí se volí datum, které bude přehráno v kalendáři při použití přehledu dat. Krok 2 není nutný, když je [Přehled dat] již nastaven. 1 Stisknutím tlačítka (přehrávání) přepněte do režimu přehrávání. 2 t (Režim prohlížení) t (Přehled dat) 3 Dotkněte se (Kalendář). Pokud nejsou tlačítka zobrazena v levé části LCD displeje, dotkněte se . 4 Pomocí / vyberte měsíc, který chcete zobrazit, poté se dotkněte požadovaného data. Stránku změníte tažením miniatur snímků zvoleného data nahoru nebo dolů. Dotykem na snímek se vrátíte k zobrazení jednoho takto vybraného snímku. Poznámka • Tato položka se nezobrazí, když se pro nahrávání snímků používá vnitřní paměť. zZobrazení kalendáře tažením displeje LCD Snímky pro zvolené datum Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík Při přehrávání snímků v režimu přehledu dat si můžete také zobrazit kalendář, když se dotknete horní části displeje LCD a táhnete dolů. 89 CZ