Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Přehled snímků

Přehled snímků Zobrazí současně více snímků. 1 Stisknutím tlačítka (přehrávání) přepněte do režimu přehrávání. 2 Dotkněte se (Přehled snímků). Pokud nejsou tlačítka zobrazena v levé části LCD displeje, dotkněte se . 3 Dotkněte se obrazovky a tažením nahoru nebo dolů změňte stránku. Dotykem na snímek na obrazovce přehledu se vrátíte do režimu zobrazení jednoho takto vybraného snímku. zZměna počtu snímků v přehledu V režimu jednoho snímku můžete změnit počet miniatur snímků dotykem na [Počet snímků v přehledu] t [Po 12] nebo [Po 28]. t Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík 90 CZ

Prezentace Snímky se automaticky přehrávají postupně. 1 Stisknutím tlačítka (přehrávání) přepněte do režimu přehrávání. 2 Dotkněte se (Prezentace) t požadovaný režim. Pokud nejsou tlačítka zobrazena v levé části LCD displeje, dotkněte se . (Plynulé přehrávání) (Prezentace s hudbou) Poznámka • Nastavení [Prezentace] není k dispozici pokud je [Režim prohlížení] nastaven na [Přehled složek (MP4)] nebo [Přehled AVCHD]. Plynulé přehrávání Přehraje postupně všechny snímky od zobrazeného snímku až po ten úplně poslední. Postupně přehraje statické snímky spolu s efekty a hudbou. 1 Vybráním snímku spustíte přehrávání. 2 Dotkněte se (Prezentace) t [Plynulé přehrávání]. 3 Pokud chcete ukončit plynulé přehrávání, dotkněte se LCD displeje a poté [Ukončit plynulé přehrávání]. • K nastavení hlasitosti videa se dotkněte nebo na LCD displeji. Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík Poznámka • Pokud je funkce [Zobrazení skupiny série] nastavena na [Zobraz.jen hlavního snímku], je zobrazen pouze hlavní snímek. zZobrazení panoramatických snímků během plynulého přehrávání Celý panoramatický snímek je zobrazen po dobu 3 sekund. Panoramatickým snímkem můžete rolovat dotykem na . 91 CZ