Views
3 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Prezentace s hudbou 1

Prezentace s hudbou 1 Dotkněte se (Prezentace) t [Prezentace s hudbou]. 2 Dotykem zvolte požadovaný režim t [Start]. 3 K ukončení prezentace se dotkněte obrazovky a pak zvolte [Ukončit prezentaci]. Poznámka • [Prezentace s hudbou] není k dispozici pro následující snímky nebo v následujících situacích: – Panoramatické snímky – Snímky 3D nahrané v režimu [Standardní] nebo [Širokoúhlé] Snímek Vybírá skupinu snímků pro zobrazení. Když se k nahrávání snímků používá vnitřní paměť, je nastavení napevno nastaveno na [Složka]. Vše Přehrává prezentaci všech snímků popořadě. Toto datum Pokud je režim prohlížení nastaven na (Přehled dat), přehrává prezentaci snímků z aktuálně vybraného období. Složka V přehledu složek přehrává prezentaci snímků z aktuálně vybrané složky. Efekty Vybírá rychlost přehrávání a atmosféru pro prezentace. Pokud je doba přehrávání videoklipu dlouhá, je pořízen a zobrazen snímek z tohoto videoklipu. Jednod. Jednoduchá prezentace, kdy se snímky mění v nastaveném intervalu. Interval při přehrávání je nastavitelný v [Interval], abyste si snímky mohli dostatečně vychutnat. Nostalgie Prezentace vyjadřující náladu; reprodukuje atmosféru scény z filmu. Elegance Zobrazí se vkusná prezentace snímků; snímky se mění střední rychlostí. Aktivní Prezentace snímků ve vysokém tempu; snímky vhodné pro aktivní scény. Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík Poznámka • Pokud je [Zobrazení skupiny série] nastaveno na [Zobraz.jen hlavního snímku], snímky série jsou zobrazeny následovně. – Pokud jsou [Efekty] nastaveny na [Jednod.], je zobrazen pouze hlavní snímek. – Pokud je u [Efekty] zvoleno jiné nastavení než [Jednod.] a v sérii existují pouze dva snímky nebo méně, pouze hlavní snímek je zobrazen. – Pokud je u [Efekty] zvoleno jiné nastavení než [Jednod.] a v sérii existují tři nebo více snímků, jsou zobrazeny tři snímky včetně snímku hlavního. Pokračování r 92 CZ

Hudba Specifikuje hudbu, která bude při prezentaci znít. Na podbarvení si můžete vybrat více než jednu skladbu. Dotykem na spustíte jednotlivé hudby na podbarvení. K nastavení hlasitosti hudby na podbarvení se dotkněte nebo . Music1 Výchozí nastavení prezentace [Jednod.]. Music2 Výchozí nastavení prezentace [Nostalgie]. Music3 Výchozí nastavení prezentace [Elegance]. Music4 Výchozí nastavení prezentace [Aktivní]. Zvuk vypnut Nepoužívá hudbu na podbarvení. Poznámka • Videoklipy jsou přehrávány bez své zvukové stopy. Interval Nastavuje interval přepínání obrazovky. Nastavení je na [Auto], když není vybráno [Jednod.] jako [Efekty]. 1 s Nastaví interval zobrazení snímků pro prezentaci typu 3 s [Jednod.]. 5 s 10 s Auto Interval je nastaven tak, aby vyhovoval vybrané položce [Efekty]. Poznámka • Nastavení intervalu není platné pro přehrávání videoklipu. Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík Opakovat Vypíná nebo zapíná opakování prezentace. Zap. Přehrává snímky opakovaně dokola. Vyp. Po přehrání všech snímků se přehrávání zastaví. zVýběr hudby na podbarvení Na přehrávání při prezentaci lze do fotoaparátu přenést požadovaný hudební soubor z CD nebo ze souborů MP3. K přenášení hudby si do počítače nainstalujte aplikaci „Music Transfer“ (je součástí dodávky). Podrobnosti viz str. 154 a 155. • Do fotoaparátu lze nahrát až čtyři skladby. (4 přednastavené skladby (Music1 – Music4) lze nahradit těmi, které si přenesete.) • Maximální délka každého hudebního souboru pro hudební přehrávání z fotoaparátu je asi 5minut. • Pokud není možné přehrát hudební soubor kvůli poškození nebo jinému problému se souborem, proveďte [Form.hudby] (str. 133) a přeneste hudbu znovu. 93 CZ