Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Vymazat Umožňuje

Vymazat Umožňuje vybrat nechtěné snímky pro vymazání. 1 Stisknutím tlačítka (přehrávání) přepněte do režimu přehrávání. 2 (Vymazat) t požadovaný režim (Všechny kromě tohoto) (Vše v této skupině série) (Toto foto) (Více snímků) (Vše. snímky z tohoto data) (Vše ve složce) (Vš. soub. AVCHD) Vymaže snímky ze skupiny série kromě snímku vybraného v režimu zobrazení skupiny série. Po provedení kroku 2 se dotkněte [OK]. Vymaže naráz všechny snímky ve zvolené skupině série. Po provedení kroku 2 se dotkněte [OK]. Vymaže aktuálně zobrazený snímek v režimu jednoho snímku. Umožňuje výběr a vymazání více snímků. Po kroku 2 proveďte následující. 1Dotkněte se snímku, který chcete vymazat. Opakujte výše uvedené kroky, dokud neoznačíte všechny snímky k vymazání. Dalším dotykem na snímek se značkou značku odstraníte. 2Dotkněte se [OK] t [OK]. Vymaže naráz všechny snímky ze zvoleného období nebo složky nebo všechna videa AVCHD. Po provedení kroku 2 se dotkněte [OK]. Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík Poznámka • Když se vnitřní paměť používá k nahrávání snímků, je režim prohlížení nastaven na prohlížení složek a fotografie a videa se zobrazují ve stejné složce. Ve snadném režimu Vymazání jednoho snímku Vymazání všech snímků Vymaže aktuálně zobrazený snímek. Vymaže všechny snímky z období nebo ve složce. Pokračování r 94 CZ

Vyhledávání MENU/ nastavení zPři výběru snímků můžete přepínat mezi režimem přehledu a režimem jednoho snímku Když zvolíte (Více snímků), můžete přepínat mezi obrazovkou jednoho snímku a obrazovkou přehledu dotykem na / . K návratu na obrazovku jednoho snímku se dotkněte na obrazovce přehledu a k návratu na obrazovku přehledu se dotkněte na obrazovce jednoho snímku. • Přepínat mezi režimy přehledu a jednoho snímku můžete také v [Chránit], [Poslat prostřed. TransferJet] nebo [DPOF]. Obsah Vyhledávání činnosti Rejstřík 95 CZ