Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso

Priručnik za fotoaparat Cyber-shot DSC-TX9/TX9C © 2010 Sony Corporation 4-193-205-92(1)

 • Page 2 and 3: Kako se koristi ovaj priručnik Kor
 • Page 4 and 5: Objektiv Carl Zeiss Fotoaparat je o
 • Page 6 and 7: Pregledavanje Pregledavanje fotogra
 • Page 8 and 9: Ostalo Re čnik Upotreba fotoaparat
 • Page 10 and 11: Snimanje bez zamućenja Visoka oset
 • Page 12 and 13: MENU/Pretraga postavki Opcije MENU
 • Page 14 and 15: Opcije MENU (pregledavanje) Iz mož
 • Page 16 and 17: Kategorije Glavne postavke Alat mem
 • Page 18 and 19: Višeizlazni stalak Korištenje isp
 • Page 20 and 21: Prikaz Značenje Prikaz Značenje S
 • Page 22 and 23: Rukovanje fotoaparatom povlačenjem
 • Page 24 and 25: Korištenje unutraš nje memorije F
 • Page 26 and 27: Korištenje tipke za foto/video mod
 • Page 28 and 29: Inteligentno autom. podeš. Omoguć
 • Page 30 and 31: zKoja je razlika između moda Super
 • Page 32 and 33: zPromene smera snimanja ili veliči
 • Page 34 and 35: Programska automatika Omogućuje sn
 • Page 36 and 37: Odabir scene Omogućuje snimanje sa
 • Page 38 and 39: Funkcije dostupne u modu prepoznava
 • Page 40 and 41: Zum Dok snimate, možete uvećati s
 • Page 42 and 43: Zum pri reprodukciji Reprodukuje uv
 • Page 44 and 45: Prikaz privremeno zakrenute slike T
 • Page 46 and 47: z Prikaz slika snimljenih brzim na
 • Page 48 and 49: 3D funkcije Ovaj je fotoaparat komp
 • Page 50 and 51: 3D snimanje Više slika se snima do
 • Page 52 and 53:

  Prikaz slika snimljenih iz više ug

 • Page 54 and 55:

  8 Dodirnite / na LCD ekranu fotoapa

 • Page 56 and 57:

  Snim. video zap. u mod. scen. Omogu

 • Page 58 and 59:

  z Saveti za bolju detekciju osmeha

 • Page 60 and 61:

  Blic 1 Spustite poklopac objektiva

 • Page 62 and 63:

  Samookidač 1 Spustite poklopac obj

 • Page 64 and 65:

  Samookidač U jednostavnom modu, po

 • Page 66 and 67:

  Efekat defokusir. Postavlja nivo ef

 • Page 68 and 69:

  Pri snimanju u modu Inteligentno pa

 • Page 70 and 71:

  Postavke brzog snimanja Ako pritisn

 • Page 72 and 73:

  EV Ekspozicija se može podesiti ru

 • Page 74 and 75:

  zSaveti za sprečavanje zamućenja

 • Page 76 and 77:

  Napomene • [Balans bele boje] nij

 • Page 78 and 79:

  Beli bal. za podv. snimanje Podeša

 • Page 80 and 81:

  Napomene • Kad se odabere [Digita

 • Page 82 and 83:

  Prepoznavanje scena Fotoaparat auto

 • Page 84 and 85:

  Efekat nežn. tena Kada je aktivira

 • Page 86 and 87:

  zMarkiranje lica sa prednošću (Me

 • Page 88 and 89:

  Prikaz postavki Podešava da li će

 • Page 90 and 91:

  Kalendar Ova funkcija omogućava od

 • Page 92 and 93:

  Dijaprojekcija Slike se automatski

 • Page 94 and 95:

  Muzika Određuje propratnu muziku z

 • Page 96 and 97:

  U jednostavnom modu Izbriši jednu

 • Page 98 and 99:

  Primanje slika pomoću TransferJet-

 • Page 100 and 101:

  Napomena • Ne možete crtati, ni

 • Page 102 and 103:

  3D gledanje Odaberite [3D gledanje]

 • Page 104 and 105:

  Prikažu gr. brzo snim. fotogr. Tok

 • Page 106 and 107:

  DPOF DPOF (Digital Print Order Form

 • Page 108 and 109:

  Postavke glasnoće Podešavanje ja

 • Page 110 and 111:

  Ekspozic. podaci Ovim se podešava

 • Page 112 and 113:

  Odabir foldera Kad je na memorijsko

 • Page 114 and 115:

  AF osvetljivač AF osvetljenje obez

 • Page 116 and 117:

  Digitalni zum Bira mod digitalnog z

 • Page 118 and 119:

  Vodič za prep. scene Možete odabr

 • Page 120 and 121:

  Upoz. o zatv. očima Kada se snimi

 • Page 122 and 123:

  Osvetljenje LCD ekrana Podešava sv

 • Page 124 and 125:

  Boja prikaza Postavlja boju ekrana.

 • Page 126 and 127:

  Pokretanje Resetuje na fabričke po

 • Page 128 and 129:

  KON. ZA HDMI Ova postavka omogućav

 • Page 130 and 131:

  Kućište Prikaz namenskih radnih t

 • Page 132 and 133:

  LUN postavke Podešava mod prikaza

 • Page 134 and 135:

  Formatiranje muzike Možete izbrisa

 • Page 136 and 137:

  TransferJet Možete odabrati komuni

 • Page 138 and 139:

  Prenos slika pomoću Eye-Fi kartice

 • Page 140 and 141:

  Format Formatira memorijsku karticu

 • Page 142 and 143:

  Prom. foldera za sn. Menja folder n

 • Page 144 and 145:

  Kopiranje Kopira sve slike sa inter

 • Page 146 and 147:

  Postavka područja Podešava vreme

 • Page 148 and 149:

  Gledanje slike na TV prijemniku sta

 • Page 150 and 151:

  Pregledanje slika kad je fotoaparat

 • Page 152 and 153:

  Prikaz slike na »BRAVIA« Sync kom

 • Page 154 and 155:

  Upotreba sa vašim računarom CD (i

 • Page 156 and 157:

  Instalacija »Music Transfer« (Mac

 • Page 158 and 159:

  Prebacivanje slika na računar (Mac

 • Page 160 and 161:

  Pokretanje »PMB Portable« (Macint

 • Page 162 and 163:

  zVrste diskova za koriš ć000enje

 • Page 164 and 165:

  Š tampanje fotografija Fotografije

 • Page 166 and 167:

  Došlo je do odstupanja između pri

 • Page 168 and 169:

  Na slikama snimljenim sa blicom poj

 • Page 170 and 171:

  3D slike neće se prikazati na TV p

 • Page 172 and 173:

  Na slikama se ne može š tampati d

 • Page 174 and 175:

  Greška sistema •Isključite i uk

 • Page 176 and 177:

  Ova memorijska kartica ne podržava

 • Page 178 and 179:

  Upotreba fotoaparata u inostranstvu

 • Page 180 and 181:

  »Memory Stick« Vrste »Memory Sti

 • Page 182 and 183:

  Punjač baterije • U punjaču bat

 • Page 184 and 185:

  AVCHD format Format AVCHD je razvij

 • Page 186 and 187:

  Broj fotografija i vreme za snimanj

 • Page 188 and 189:

  Re čnik Brojevi 3D funkcije ......

 • Page 190 and 191:

  Rešavanje problema ...............

 • Page 192:

  OVLAŠĆENI SERVISI Input Milentija