Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Prikažu gr. brzo snim.

Prikažu gr. brzo snim. fotogr. Tokom reprodukcije možete odabrati prikaz burst slika po grupama ili prikaz svih slika. 1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku (reprodukcija). 2 t ( Mod prikaza) t (Prikaz datuma) 3 t (Prikažu gr. brzo snim. fotogr.) t željeni mod (Prikaži samo glavnu sliku) (Prikaži sve) Grupiš e burst slike, zatim reprodukuje samo glavnu sliku. • Kad se prepoznavanje lica vrši u modu burst snimanja fotoaparat bira najuspš niju sliku kao glavnu i prikazuje je. Ako nije aktivno prepoznavanje lica, prva slika u burst grupi se prikazuje kao glavna slika. Reprodukuje sve burst slike pojedinačno. zPrikaz brzo snimljenih slika Kada je [Prikažu gr. brzo snim. fotogr.] postavljeno na [Prikaži samo glavnu sliku], prikazaće se samo prva slika iz grupe brzo snimljenih slika. Kada fotoaparat prikazuje glavnu sliku, možete da reprodukujete slike na sledeće načine. Način rada Dodirnite Dodirnite Funkcija Brzo snimljene slike prikazuju se kao video zapis ako fotoaparat nagnete udesno ili ulevo. Brzo snimljene slike prikazane su u indeksu. Prilikom svakog dodira ekrana izmenjivaće se prikaz pojedinačne slike sa prikazom minijatura. 104

Zaštita Zaštita snimaka protiv nenadanog brisanja. Označene slike će biti obeležene znakom . 1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku (reprodukcija). 2 t (Zaštita) t željeni mod (Ova slika) (Višestruke slike) (Post. sve sa ovim datumom) (Postavljanje svega u folder) (Podeš. sv. AVCHD dat.) (Ukloni sve sa ovim datumom) (Uklanjanje svega iz foldera) (Uklanj. sv. AVCHD dato.) Zaštita slike trenutno prikazane u pojedinačnom modu prikaza. Možete odabrati i zaštititi više slika odjednom. Nakon koraka 2, prosledite na sledeći način. 1Odaberite sliku koju želite da zaštitite, zatim je dodirnite. Ponavljajte postupak dok ne ostane ni jedna slika koju biste želeli da zaštitite. Ponovo dodirnite sliku sa oznakom za skidanje oznake . 2Dodirnite [OK] t [OK]. Štiti sve slike u odabranom opsegu datuma ili folderu, ili sve AVCHD video zapise. Nakon koraka 2 dodirnite [OK]. Skidanje zaštite sa svih slika u odabranom opsegu datuma ili u folderu, ili svih AVCHD video zapisa. Nakon koraka 2 dodirnite [OK]. Napomene • Kod korištenja unutraš nje memorije, mod prikaza foldera se koristi za prikaz fotografija i video zapisa iz istog foldera. • Kada je [Prikažu gr. brzo snim. fotogr.] postavljen na [Prikaži samo glavnu sliku], zaštićena je samo glavna slika u grupi brzo snimljenih slika. Ako želite da zaštitite sve slike, prvo postavite [Prikažu gr. brzo snim. fotogr.] na [Prikaži sve], a zatim aktivirajte zaštitu. 105