Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Odabir foldera Kad je na

Odabir foldera Kad je na memorijskoj kartici napravljeno više foldera, pomoću ove funkcije možete da odaberete folder sa slikom koju želite da reprodukujete. Korak 2 nije potreban kad je odabran [Prikaz foldera]. 1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku (reprodukcija). 2 t (Mod prikaza) t [Prikaz foldera (Fotografije)] ili [Prikaz foldera (MP4)] 3 t (Odabir foldera) t odaberite folder pomoću / t [OK] Napomena • Ova opcija nije dostupna kad se za memorisanje slika koristi unutraš nja memorija. zPregledanje slika kroz više foldera Kad postoji više foldera, prilikom prikaza prve i poslednje slike u folderu pojaviće se sledeći indikatori. : Povratak na prethodni folder : Prelazak na sledeći folder : Prelazak na prethodni ili sledeći folder 112

Format video zapisa Možete podesiti mod snimanja koji se koristi za snimanje video zapisa. 1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda snimanja. 2 t (Postavke) t (Postavke snimanja) t [Format video zapisa] t željeni mod AVCHD MP4 Postavlja metod snimanja u formatu AVCHD, što je prikladno za prikaz jasnih video zapisa na TV prijemniku visoke rezolucije. Snimljeni su AVCHD video zapisi. Postavlja metodu snimanja u formatu MP4, što je prikladno za prenos na internet i dodatke e-pošte. Snimljeni su MP4 (AVC) video zapisi. 113