Views
1 month ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Upoz. o zatv. očima

Upoz. o zatv. očima Kada se snimi slika lica sa zatvorenim očima dok je aktivno otkrivanje lica, prikazaće se poruka »Otkriveno zatvoreno oko«. 1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda snimanja. 2 t (Postavke) t (Postavke snimanja) t [Upoz. o zatv. očima] t željeni mod Autom. Isključeno Prikaz poruke »Otkriveno zatvoreno oko«. Nema prikaza poruke. 120

Zvučni signal Menja postavke zvuka koji se proizvodi pri rukovanju fotoaparatom. 1 t (Postavke) t (Glavne postavke) t [Zvučni signal] t željeni mod Zatvarač VIsoko Nisko Isključeno Uključuje zvučni signal kod otvaranja ekrana prilikom okidanja. Uključuje zvučne signale za pritisak na okidač/dodir na ekran. Ako želite da stišate glasnoću zvučnog signala, odaberite [Nisko]. Isključuje bip/zvučne signale. 121