Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Osvetljenje LCD ekrana

Osvetljenje LCD ekrana Podešava svetlinu LCD ekrana. 1 t (Postavke) t (Glavne postavke) t [Osvetljenje LCD ekr] t željeni mod Uobičajeno Svetlo Podešava LCD ekran na normalnu svetlinu. Podešava LCD ekran na veliku svetlinu. • Ova funkcija se koristi kod pregledanja slika pri jakom spoljnom svetlu. Napomene • U [Svetlo] modu će se brže trošiti baterija. • Ako se uključeni fotoaparat određeno vreme ne koristi ekran će se zatamniti. • U video modu, fiksna postavka za [Osvetljenje LCD ekr] je [Uobičajeno]. 122

Language Setting Odabir jezika za prikaz opcija menija, upozorenja i poruka. 1 t (Postavke) t (Glavne postavke) t [Language Setting] t željeni mod 123