Views
4 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Boja prikaza Postavlja

Boja prikaza Postavlja boju ekrana. 1 t (Postavke) t (Glavne postavke) t [Boja prikaza] t željeni mod Crno Belo Ružičasto Postavlja boju pozadine LCD ekrana. 124

Pokazni mod rada Možete odrediti da li želite da koristite demonstraciju snimanja osmeha ili reprodukcije AVCHD video zapisa. Ako vam demonstracija nije potrebna, odaberite [Isključeno]. 1 t (Postavke) t (Glavne postavke) t [Pokazni mod rada] t željeni mod t [OK] Demo način 1 Demo način 2 Demo način 3 Isključeno Izvršiće se demonstracija funkcija snimanja. Automatski aktivira demo okidanja na osmeh kad se sa fotoaparatom ne radi tokom 15 sekundi. Ako se u zadatom vremenskom razdoblju dok je fotoaparat spojen sa TV prijemnikom visoke rezolucije ne izvrši nikakva radnja, automatski će se pokrenuti demonstracija reprodukcije AVCHD video zapisa. Bez demonstracije. Napomene • Pritiskom na okidač tokom demonstracije funkcije okidanja na osmeh okidač se aktivira ali se neće snimiti slika. • Ako se tokom demonstracije poveća broj slika smeš tenih u internu memoriju, fotoaparat može automatski da izbriš e slike. 125