Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Pokretanje Resetuje na

Pokretanje Resetuje na fabričke postavke. Čak i ako izvršite funkciju [Pokretanje], slike se neće izbrisati. 1 t (Postavke) t (Glavne postavke) t [Pokretanje] t [OK] Napomena • Pazite da za vreme resetovanja ne isključite fotoaparat. 126

HDMI rezolucija Kod pregledanja slika podešava rezoluciju izlaznog signala iz HDMI priključnice višeizlaznog stalka (isporučeno) ovog fotoaparata kad je spojen na HDMI priključnicu TV prijemnika visoke rezolucije pomoću HDMI kabla (prodaje se posebno). 1 t (Postavke) t (Glavne postavke) t [HDMI rezolucija] t željeni mod Autom. 1080i 480p/576p Ovaj fotoaparat automatski prepoznaje HD TV prijemnik i podešava rezoluciju. Izlazni signal će odgovarati HD kvalitetu slike (1080i). Izlazni signal će odgovarati SD kvalitetu slike (480p/576p). • Ako fotoaparat nije 1080 60i kompatibilan, za izlazne signale se koristi 480p, dok se za slučaj 1080 50i kompatibilnosti koristi 576p. Napomena • Ako sa postavkom [Autom.] ne možete da dobijete dobar prikaz na ekranu, odaberite [1080i] ili [480p/ 576p] zavisno od vrste TV prijemnika koji se spaja. 127