Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Kućište Prikaz

Kućište Prikaz namenskih radnih tipki kad se fotoaparat instalira u kućište (Marine Pack). Takođe pogledajte uputstvo za rukovanje priloženo uz kućište. 1 t (Postavke) t (Glavne postavke) t [Kućište] t željeni mod Uključeno Isključeno Izmena funkcije tipki. Bez izmene funkcije tipki. Napomene • Nije moguće izoštriti predmete dodirom na ekran. • Neke funkcije gube opcije i položaj ikona na LCD ekranu se menja. • Kada je [Kućište] postavljeno na [Uključeno], [Mod prikaza] je postavljen na [Prikaz datuma]. 130

USB povezivanje Odabir moda kod spajanja fotoaparata sa računarom ili USB uređajem pomoću USB kabla. 1 t (Postavke) t (Glavne postavke) t [USB povezivanje] t željeni mod Mass Storage PTP/MTP Uspostavlja vezu za prenos podataka između fotoaparata i medija velikog kapaciteta memorisanja tj. računara ili USB uređaja. Kad fotoaparat spajate na računar, pojavljuje se AutoPlay Wizard, a slike u folderu snimanja na fotoaparatu se uvoze na računar (sa Windows 7/Vista/XP, Mac OS X). Napomena • Video zapisi se ne mogu prebaciti na računar kad je odabrano [PTP/MTP]. Za kopiranje video zapisa na računar, odaberite [Mass Storage]. 131