Views
9 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

LUN postavke Podešava

LUN postavke Podešava mod prikaza za medij snimanja koji se prikazuje na ekranu računara ili drugom monitoru, ako je fotoaparat povezan sa računarom ili AV komponentom pomoću USB veze. 1 t (Postavke) t (Glavne postavke) t [LUN postavke] t željeni mod Više Jedno Prikazuju se slike na memorijskoj kartici i slike u internoj memoriji. Ovu postavku odaberite kada povezujete fotoaparat sa računarom. Ako je memorijska kartica umetnuta u fotoaparat, prikazuju se slike na memorijskoj kartici; ako nije umetnuta, prikazuju se slike u internoj memoriji. Odaberite ovu postavku u slučajevima da nisu prikazane slike ni na memorijskoj kartici, niti u internoj memoriji, ako je fotoaparat povezan sa nekim drugim uređajem osim računara. Napomena • Postavite [LUN postavke] na [Više] za učitavanje slika na medij pomoću »PMB Portable«. 132

Preuzimanje muzike Možete koristiti »Music Transfer« na CD-u (isporučeno) za promenu propratne muzike. 1 t (Postavke) t (Glavne postavke) t [Preuzimanje muzike] Prikazana poruka »Promena muzike za dijaprojekciju Povezivanje sa računarom«. 2 Uspostavite USB vezu između fotoaparata i računara, zatim pokrenite »Music Transfer«. 3 Za promenu audio datoteka sledite uputstvo na ekranu. 133