Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Formatiranje muzike

Formatiranje muzike Možete izbrisati sve datoteke sa propratnom muzikom koje se nalaze u fotoaparatu. Može se koristiti u slučajevima kad su datoteke sa propratnom muzikom oštećene ili se ne mogu reprodukovati. 1 t (Postavke) t (Glavne postavke) t [Formatiranje muzike] t [OK] zVraćanje na izvorne audio datoteke Za vraćanje na izvorne audio datoteke možete koristiti »Music Transfer« na CD-u (isporučeno). 1Pokrenite [Preuzimanje muzike] i uspostavite USB vezu između fotoaparata i računara. 2Pokrenite »Music Transfer«, zatim povratite izvorne audio datoteke. • Za detaljnije informacije o korištenju funkcije »Music Transfer« videti »help« u »Music Transfer«. 134

Ušteda energije Podešava vreme dok LCD ekran ne potamni i vreme potrebno za isključivanje fotoaparata. Ako tokom određenog vremena ne koristite uključeni fotoaparat kad se napaja iz baterije, ekran će se zatamneti i fotoaparat će se kasnije sam isključiti kako bi se sprečilo trošenje baterije (funkcija samoisključivanja). 1 t (Postavke) t (Glavne postavke) t [Ušteda energije] t željeni mod Snažno Standardno Isključeno Proaktivno čuva kapacitet baterije. Ako se fotoaparatom ne rukuje određeno vreme, napajanje će se automatski isključiti. U modu snimanja, LCD ekran se automatski zatamni pre nego što se fotoaparat isključi. Ako se fotoaparatom ne rukuje određeno vreme, napajanje će se automatski isključiti. U modu snimanja, LCD ekran se automatski zatamni pre nego što se fotoaparat isključi. Potrebno je više vremena dok se fotoaparat ne isključi, nego kada je odabrano [Snažno]. Ne koristi funkciju automatskog isključivanja. Napomena • Fotoaparat se neće automatski isključiti u sledećim situacijama: – Tokom dijaprojekcije – Kada se prikazuju slike snimljene u modu [Snima iz više uglova] naginjanjem fotoaparata – Kada se prikazuju brzo snimljene slike naginjanjem fotoaparata – Kada se reprodukuju video zapisi – Pri korištenju HDMI izlaza – Tokom Eye-Fi veze 135