Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

TransferJet Možete

TransferJet Možete odabrati komunikacione postavke za TransferJet. TransferJet je tehnologija za bežični prenos iz neposredne blizine koja omogućava prenos vaših podataka bliskim poravnanjem dvaju aparata između kojih želite da uspostavite komunikaciju. Kako biste utvrdili da li vaš fotoaparat raspolaže TransferJet funkcijom, potražite oznaku (TransferJet) na donjoj strani fotoaparata. Korištenje Memory Stick kartica sa TransferJet funkcijom (prodaje se posebno) omogućava prenos slika između aparata kompatibilnih sa TransferJet-om. Više pojedinosti o TransferJet funkciji naći ćete u Korisničkom uputstvu isporučenom uz Memory Stick sa TransferJet funkcijom. 1 t (Postavke) t (Glavne postavke) t [TransferJet] t željeni mod Uključeno Isključeno Komunicira pomoću TransferJet-a. Ne komunicira pomoću TransferJet-a. Napomene • [TransferJet] je uvek podešeno na [Isključeno] u modu jednostavnog snimanja. • Kad ste u avionu podesite [TransferJet] na [Isključeno]. Osim toga, uvek poštujte sva pravila koja važe na mestima na kojima koristite fotoaparat. • Ako prenos nije moguć tokom 30 sekundi, veza će se prekinuti. U tom slučaju odaberite [Da] i ponovo poravnajte oznaku (TransferJet) na kameri sa oznakom na drugom uređaju. • Memory Stick kartica sa TransferJet funkcijom i modeli fotoaparata sa TransferJet-om u nekim zemljama i regijama nisu u prodaji zbog lokalnih zakona i propisa. • Podesite [TransferJet] funkciju na [Isključeno] u drugim zemljama i područjima gde niste kupili svoj fotoaparat. Zavisno od zemlje ili područja korištenje TransferJet funkcije može biti kažnjivo zbog lokalnih ograničenja na prenos elektromagnetnih talasa. zŠta je TransferJet? TransferJet vam omogućava razmenu slika odašiljanjem i primanjem slikovnih podataka. Umetnite Memory Stick sa TransferJet u fotoaparat i uskladite dve oznake (TransferJet) na fotoaparatu i drugom uređaju koji podržava ovu funkciju. Detaljnije informacije o prenosu slika naći ćete na stranici 97. 136

Eye-Fi Određuje da li će se koristiti funkcija učitavanja Eye-Fi kartice (dostupna u maloprodaji), kada uz fotoaparat koristite Eye-Fi karticu. [Eye-Fi] će se prikazati samo kada je Eye-Fi kartica umetnuta u fotoaparat. 1 t (Postavke) t (Glavne postavke) t [Eye-Fi] t željeni mod Uključeno Isključeno Koristi funkciju učitavanja. Ikona prikaza moda Eye-Fi na LCD ekranu menja se zavisno od načina komunikacije Eye-Fi kartice. Eye-Fi kartica je na čekanju. Nema nijedne slike za slanje. Eye-Fi kartica je na čekanju za učitavanje. Eye-Fi card je u modu spajanja. Eye-Fi card učitava slike. Došlo je do greške. Ne koristi funkciju učitavanja. Napomene • Od marta 2010, Eye-Fi kartice su u prodaji u SAD-u, Kanadi, Japanu te nekim zemljama Evropske unije. • Za više informacija o Eye-Fi kartici, direktno kontaktirajte proizvođača ili distributera Eye-Fi kartica. • Eye-Fi kartice se smeju koristiti samo u zemljama i regijama u kojima su kupljene. Možete snositi odgovornost zbog lokalnih ograničenja. • Eye-Fi kartica ima funkciju bežične LAN mreže. Nemojte umetati Eye-Fi karticu na mestima gde je bežična LAN mreža zabranjena, npr. u avionu. Ako je Eye-Fi kartica umetnuta, [Eye- Fi] postavite na [Isključeno]. Kada funkciju učitavanja Eye-Fi kartice postavite na [Isključeno], na LCD ekranu će se prikazati . 137