Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Prenos slika pomoću

Prenos slika pomoću Eye-Fi kartice 1 Podesite postavke za pristupnu tačku bežične LAN mreže ili postavke smera prenosa Eye-Fi kartice. Detalje potražite u uputstvu za rukovanje priloženom uz Eye-Fi karticu. 2 Nakon podešavanja postavki umetnite Eye-Fi karticu u fotoaparat i snimite slike. Snimljene slike automatski se prenose putem bežične LAN mreže do računara i sl. Napomene • Kada novu Eye-Fi karticu koristite prvi put, prvo kopirajte instalacionu datoteku PC aplikacije zapisanu na Eye-Fi kartici, a zatim formatirajte karticu. • Pre korištenja Eye-Fi kartice, ažurirajte ugrađeni firmver Eye-Fi kartice najnovijom verzijom. Za detalje o ažuriranju verzije pogledajte uputstvo priloženo uz Eye-Fi karticu. • Tokom učitavanja slika funkcija [Ušteda energije] nije dostupna. • Ako se prikaže ikona (greška), izbacite i ponovo umetnite Eye-Fi karticu, ili isključite pa ponovo uključite fotoaparat. Ako je ikona (greška) i dalje prikazana, Eye-Fi kartica je možda oštećena. Za detalje, kontaktirajte Eye-Fi, Inc. • Komunikacija bežičnom LAN mrežom može se prekinuti zbog drugih komunikacionih uređaja. Ako prijem podataka nije dovoljno dobar, približite fotoaparat pristupnoj tački. • Za detalje o sadržaju koji možete da učitate pogledajte uputstvo za rukovanje priloženo uz Eye-Fi karticu. • Neke Eye-Fi kartice imaju »Endless Memory Mode«. Ovaj proizvod ne podržava »Endless Memory Mode«. Pazite da je na Eye-Fi karticama koje ćete umetnuti u ovaj uređaj isključen mod »Endless Memory Mode«. Detalje o postavljanju moda »Endless Memory Mode« potražite u uputstvu priloženom uz Eye-Fi karticu. 138

Kalibracija Omogućava kalibraciju kad tipke ekrana na dodir ne reaguju u odgovarajućim tačkama koje dodirujete. 1 t (Postavke) t (Glavne postavke) t [Kalibracija] 2 Olovkom dodirnite središte oznake × prikazane na ekranu po redu. Napomene • Ako dodirnete [Odustani] za zaustavljanje kalibracije usred postupka, podešavanja napravljena do tog trenutka neće se primeniti. • Ako promašite kalibracionu tačku, kalibracija se neće izvršiti. Ponovo dodirnite sredinu znaka ×. 139