Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Format Formatira

Format Formatira memorijsku karticu ili internu memoriju. Da biste osigurali normalan rad memorijske kartice, preporučujemo vam da koristite ovaj fotoaparat za formatiranje bilo koje memorijske kartice koja se koristi po prvi put sa tim fotoaparatom. Obratite pažnju da će formatiranje izbrisati sve snimljene podatke na memorijskoj kartici. Ovi podaci se ne mogu vratiti. Obavezno napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka na računaru ili drugoj lokaciji za memorisanje. 1 t (Postavke) t (Alat memorijske kartice) ili (Alat interne memorije) t [Format] t [OK] Napomena • Imajte na umu da formatiranje nepovratno briše sve podatke uključujući i zaštićene slike. 140

Stvar. foldera za sn. Stvara folder u memorijskoj kartici za smeš tanje snimljenih slika. Slike se snimaju u novi folder dok ne napravite sledeću ili odaberete drugu postojeću. 1 t (Postavke) t (Alat memorijske kartice) t [Stvar. foldera za sn.] t [OK] Napomene • Ova opcija nije dostupna kad se za memorisanje slika koristi unutraš nja memorija. • Ako u fotoaparat umetnete memorijsku karticu koja je korištena sa drugom opremom i snimate slike, može se automatski stvoriti novi folder. • U jedan folder moguće je snimiti do 4.000 slika. Kad se premaši kapacitet foldera, automatski se pravi nova. zO folderima Nakon izrade novog foldera možete promeniti folder za memorisanje (str. 142) i odabrati folder za pregledanje slika (str. 112). 141