Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Kopiranje Kopira sve

Kopiranje Kopira sve slike sa interne memorije na memorijsku karticu. 1 U fotoaparat umetnite memorijsku karticu dovoljnog slobodnog kapaciteta. 2 t (Postavke) t (Alat memorijske kartice) t [Kopiranje] t [OK] Napomene • Neka baterija bude napunjena do kraja. Ako pokušate da kopirate slikovne datoteke baterijom slabog kapaciteta može doći do njenog pražnjenja te kopiranje neće uspeti a datoteke će se verovatno oštetiti. • Slike ne možete pojedinačno da kopirate. • Slike izvorno snimljene u unutraš nju memoriju ostaju u njoj čak i nakon kopiranja. Da biste izbrisali sadržaje interne memorije, nakon kopiranja uklonite memorijsku karticu, te zatim formatirajte internu memoriju ([Format] u [Alat interne memorije]). • Stvori se novi folder na memorijskoj kartici i svi će se podaci kopirati na nju. Ne možete da kopirate u folder odabran po vašoj želji. 144

Broj datoteke Bira mod dodeljivanja brojeva slikovnim datotekama. 1 t (Postavke) t (Alat memorijske kartice) ili (Alat interne memorije) t [Broj datoteke] tželjeni mod Serija Vrati izvorno Dodeljuje brojeve datotekama po redu, iako je izmenjen folder za snimanje ili memorijska kartica. (Kada zamenjena memorijska kartica sadrži datoteku sa višim brojem od zadnjeg koji je dodeljen, dodeljuje se broj za jedan veći od poslednjeg.) Svaki put kad se promeni folder počinje od 0001. (Ako u folderu za snimanje već postoji datoteka, novoj datoteci će biti dodeljen broj za jedan veći najvećeg do tada dodeljenog broja.) 145