Views
3 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Postavka područja

Postavka područja Podešava vreme na lokalno vreme odabranog područja. 1 t (Postavke) t (Postavke sata) t [Postavka područja] t željeni mod Početna str. Odredište Fotoaparat obično koristite u području u kojem živite. Kad se područje na koje je fotoaparat podešen razlikuje od vašeg morate da promenite lokalnu postavku. Fotoaparat koristite podešen na vreme odredišta. Podesite odredišno područje. zPromena lokalne postavke Postavka odredišta koje često posećujete omogućava lako podešavanje vremena prilikom posete. 1Dodirnite »Odredište« područje. 2Odaberite područje pomoću / . 3Dodirnite ikonu letnjeg/zimskog računanja vremena, zatim odaberite letnje/ zimsko računanje uključeno/isključeno. 4Dodirnite [OK]. Ikona letnjeg/zimskog računanja vremena 146

Postav. dat. i vrem. Ponovo podešava datum i vreme. 1 t (Postavke) t (Postavke sata) t [Postav. dat. i vrem.] t željeni mod Format dat. i vrem. Letnje vreme Dat. i vreme Možete odabrati format prikaza datuma i vremena. Možete odabrati letnje/zimsko računanje vremena [Uključeno]/[Isključeno]. Možete podesiti datum i vreme. Napomena • Fotoaparat nema mogućnost umetanja datuma u slike. Korištenjem »PMB« sa CD-a (isporučeno), možete š tampati ili memorisati slike sa datumom. 147