Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Gledanje slike na TV

Gledanje slike na TV prijemniku standardne rezolucije (SD) Slike memorisane u fotoaparatu možete reprodukovati u standardnom kvalitetu spajanjem na TV prijemnik standardne rezolucije (SD). Videti takođe uputstvo za rukovanje priloženo uz TV prijemnik. 1 Isključite fotoaparat i TV prijemnik. 2 Umetnite fotoaparat u višeizlazni stalak (isporučeno). 3 Spojite višeizlazni stalak i TV prijemnik pomoću AV kabla (isporučeno). Tipka (reprodukcija) 1 U A/V ulazne priključnice Višeizlazni stalak 2 U A/V OUT (STEREO) priključnicu 4 Uključite TV prijemnik i podesite ulaz. 5 Uključite fotoaparat pritiskom na tipku za reprodukciju . Slike snimljene fotoaparatom prikazuju se na TV ekranu. Dodirnite / prikazan na LCD ekranu ovog fotoaparata za odabir željene slike. Napomene AV kabl • Kad reprodukujete pojedinačnu sliku, na TV prijemniku neće biti prikazane ikone. • Ne možete reprodukovati slike u [Jednostavni mod] dok postoji veza sa TV prijemnikom. 148

Gledanje slike na TV prijemniku visoke rezolucije (HD) Slike snimljene ovim fotoaparatom mogu se gledati na TV prijemniku visoke rezolucije (HD) kad se spoji sa fotoaparatom pomoću HDMI kabla (prodaje se posebno) ili HD izlaznog adapterskog kabla (prodaje se posebno). Upotrebite HD izlazni adapterski kabl kompatibilan sa Type2c. Videti takođe uputstvo za rukovanje priloženo uz TV prijemnik. 1 Isključite fotoaparat i HD TV prijemnik. 2 Spojite fotoaparat na TV prijemnik pomoću HDMI kabla (prodaje se posebno) ili HD izlaznog adapterskog kabla (prodaje se posebno). Napomene • Kad reprodukujete pojedinačnu sliku, na TV prijemniku neće biti prikazane ikone. • Ne možete da reprodukujete slike u [Jednostavni mod] dok postoji veza sa TV prijemnikom. • Slike snimljene u [VGA] veličini ne mogu se reprodukovati u HD formatu. z»PhotoTV HD« Ovaj fotoaparat kompatibilan je sa »PhotoTV HD« standardom. Spajanjem Sony »PhotoTV HD« kompatibilnih uređaja pomoću HDMI kabla (prodaje se posebno) ili HD izlaznog adapterskog kabla (prodaje se posebno) možete uživati u blještavom novom svetu fotografije u punom HD kvalitetu od kojeg zastaje dah. • »PhotoTV HD« pruža kvalitetan prikaz detalja, blagih tekstura i boja u fotokvalitetu. • Kad je fotoaparat spojen na Sony TV kompatibilan TV prijemnik sa Video A modom pomoću HDMI kabla, vaš prijemnik će automatski podesiti kvalitet slike pogodan za fotografije. Kad je TV prijemnik podešen na Video, podesiće se kvalitet slike pogodan za video zapise. • Pri reprodukciji AVCHD video zapisa preporučuje se da [Mod prikaza] postavite na [AVCHD prikaz]. • Više detalja naći ćete u priručniku za korištenje TV prijemnika. 149