Views
4 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Prikaz slike na

Prikaz slike na »BRAVIA« Sync kompatibilnom TV prijemniku Kad koristite TV prijemnik koji ima »BRAVIA« Sync (kompatibilan sa SYNC MENU) podršku, reprodukcijskim funkcijama fotoaparata možete upravljati daljinskim upravljačem isporučenim sa TV prijemnikom tako da fotoaparat spojite na prijemnik pomoću HDMI kabla (prodaje se posebno). 1 Umetnite fotoaparat u višeizlazni stalak (isporučeno). 2 Spojite višeizlazni stalak i TV prijemnik pomoću HDMI kabla (prodaje se posebno). Tipka (reprodukcija) HDMI priključnica 1 U HDMI priključnicu Višeizlazni stalak 2 U HDMI priključnicu HDMI kabl 3 Uključite TV prijemnik i podesite ulaz. 4 Uključite fotoaparat pritiskom na tipku (reprodukcija). 5 t (Postavke) t (Glavne postavke) t [KON. ZA HDMI] t [Uključeno] Nastavak r 152

6 Pritisnite tipku SYNC MENU na daljinskom upravljaču TV prijemnika i odaberite željeni mod. Meni Funkcija Dijaprojekcija sa muzikom Prezentacija slika sa zvučnim efektima ili pozadinskom muzikom, koja se neprekidno ponavlja. Pojedinačna slika Indeks slika 3D gledanje Brisanje Zum pri reprodukciji Široki zum Rotacija Mod prikaza Napomene Reprodukcija jedne po jedne slike. Prikazuje više slika istovremeno. Reprodukuje 3D slike snimljene u modu 3D snimanja. Brisanje snimljenih slika. Reprodukcija uvećanih slika. Reprodukcija slika izvorno 4:3 formata u 16:9 formatu kod prikaza pojedinačne slike. U tom slučaju će gornja i donja ivica slike biti neznatno odse čene. Služi za zakretanje fotografija. Odabir formata prikaza za pregledanje više slika odjednom. • Kad je kamera spojena na TV prijemnik pomoću HDMI kabla, funkcije koje možete koristiti će biti ograničene. • Dodirom na LCD ekran dok upravljate fotoaparatom pomoću daljinskog upravljača privremeno ćete prekinuti rad upravljača. • Fotoaparatom možete upravljati pomoću daljinskog upravljača za TV ako ga priključite na TV prijemnik kompatibilan sa »BRAVIA« Sync. Više detalja naći ćete u priručniku za korištenje TV prijemnika. • Ako fotoaparat ne radi na zadovoljavajući način kad je upravljan daljinskim upravljačem, npr., kad je spojen pomoću HDMI kabla na TV prijemnik drugog prizvođača, dodirnite t (Postavke) t (Glavne postavke) t [KON. ZA HDMI] t [Isključeno]. 153