Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Prebacivanje slika na

Prebacivanje slika na računar (Macintosh) 1 Najpre spojite fotoaparat na vaš Macintosh računar. Dvaput kliknite na novonastalu ikonu na radnoj površini t folder u koji se kopiraju slike. 2 Slikovne datoteke dovucite mišem i ispustite na ikonu hard diska. Slikovne datoteke se kopiraju na hard disk. 3 Dvaput kliknite na ikonu hard diska t željena slikovna datoteka u folderu sa kopiranim datotekama. Fotografija je prikazana. Brisanje USB veze Primenite postupak od 1 do 3 pre nego: • Odspojite USB kabl. • Uklonite memorijske kartice. • Umetnete memorijske kartice u fotoaparat nakon kopiranja slika iz interne memorije. • Isključite fotoaparat. 1 Dvaput kliknite na ikonu za sigurno odspajanje u statusnom redu. 2 Kliknite na (USB Mass Storage Device) t [Stop]. 3 Potvrdite u prozoru, zatim kliknite na [OK]. Napomene Windows Vista Windows XP Ikona za sigurno odspajanje • Prvo odvucite i spustite ikone memorijske kartice ili pogona u ikonu »Trash« ako koristite računar Macintosh i ako fotoaparat nije povezan sa računarom. • Pri obavljanju radnji kao što je prebacivanje AVCHD video zapisa, koristite softver »iMovie« koji se isporučuje sa računarima Macintosh. 158

Učitavanje slika na medijski servis Ovaj fotoaparat ima ugrađenu aplikaciju »PMB Portable«. Možete koristiti ovu aplikaciju za sledeće radnje: • Lako možete učitati slike na blog ili drugi medijski servis. • Možete učitati slike sa računara povezanog na Internet, iako niste kod kuće ili u kancelariji. • Lako možete da registrujete medije koje često koristite (kao što su blogovi). Za pojedinosti »PMB Portable«, videti »help« u »PMB Portable«. Pokretanje »PMB Portable« (Windows) Ako »PMB Portable« koristite prvi put, morate odabrati jezik. Sledite postupak u nastavku da biste odabrali. Kada ste završili odabir jezika, koraci 3 do 5 nisu potrebni sledeći put kada koristite »PMB Portable«. 1 Uspostavite USB vezu između fotoaparata i računara. Kada povežete fotoaparat i svoj računar, prikazuje se AutoPlay Wizard. Kliknite [×] da biste zatvorili AutoPlay Wizard za bilo koji nepotrebni pogon. • Ako se željeni AutoPlay Wizard ne pojavi, pritisnite [Computer] (u Windows XP, [My Computer]) t [PMBPORTABLE], a zatim dvaput pritisnite [PMBP_Win.exe]. 2 Kliknite na »PMB Portable«. (U Windows XP pritisnite [PMB Portable] t [OK].) • Ako se [PMB Portable] ne prikaže unutar AutoPlay Wizard, pritisnite [Computer] t [PMBPORTABLE], a zatim dvaput pritisnite [PMBP_Win.exe]. Prikazuje se ekran za odabir jezika. 3 Odaberite željeni jezik, zatim kliknite [OK]. Prikazuje se ekran za odabir regije. 4 Odaberite odgovarajuće [Region] i [Country/Area], zatim kliknite na [OK]. Prikazuje se ekran sa korisničkim ugovorom. 5 Pažljivo pročitajte ovaj ugovor o uslovima korištenja softvera. Ako prihvatate uslove sporazuma kliknite na [I Agree]. »PMB Portable« se pokreće. 159