Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Ova memorijska kartica

Ova memorijska kartica ne podržava MP4 12M Ova memorijska kartica ne podržava MP4 6M • Za snimanje video zapisa preporučuje se koriš ćenje »Memory Stick PRO Duo« (Mark2), »Memory Stick PRO-HG Duo« ili SD memorijske kartice (Klasa 4 ili brža). Nije dostupno snimanje u ovom formatu video zapisa •Podesite [Format video zapisa] na [MP4] (str. 113). Najveći broj slika već je odabran • Kad koristite [TransferJet], možete odabrati do 10 datoteka. •Kad koristite [Višestruke slike], možete odabrati do 100 datoteka. • Najviše 999 datoteka može se odabrati kada koristite opciju [Sve slike sa ovim datumom] ili [Sve u ovom folderu] za DPOF ili zaštitu. •Možete dodati (nalog za š tampanje) oznake na najviše 999 datoteka. Greška pri reprodukciji muzike •Izbrišite muzi čku datoteku ili je zamenite sa drugom muzi čkom datotekom. • Pokrenite [Formatiranje muzike], zatim učitajte novu muzi č ku datoteku. Greška pri formatiranju muzike • Pokrenite [Formatiranje muzike]. Postupak se ne može izvršiti na datotekama koje nisu podržane •Nije moguća obrada niti primena drugih funkcija uređivanja na slikovne datoteke prethodno obrađene na računaru ili snimljene drugim fotoaparatima. Priprema datoteke slikov. baz. podatak. Molimo sačekati •Kad se slike izbrišu pomoću računara i sl., fotoaparat će povratiti podatke o datumu i sl. •Nakon formatiranja memorijske kartice biće napravljena neophodna datoteka slikovne baze podataka. •Broj slika je prevelik da bi fotoaparat mogao izvršiti njihovu organizacija po datumu u datoteci baze podataka. Da biste registrovali dodatne slike u datoteci slikovne baze podataka, izbrišite slike u [Prikaz datuma]. U slikovnoj bazi podataka pronađene su protivrečnosti. Obnovite podatke •AVCHD video zapisi se ne mogu snimiti ili reprodukovati jer je datoteka slikovne baze podataka oštećena. Za popravku datoteke slikovne baze podataka sledite uputstvo na ekranu. •Nije moguće snimanje u datoteku slikovne baze podataka fotoaparata niti reprodukcija iz [Prikaz datuma] moda. Pomoću »PMB« na računaru napravite sigurnosnu kopiju svih slika i iskoristite je za obnovu podataka na memorijskoj kartici ili unutraš njoj memoriji. 176

Greška datoteke slikov. baze podat. Podatke je nemoguće povratiti • Kopirajte sve slike na računaru pomoću »PMB«, zatim formatirajte memorijsku karticu ili unutraš nju memoriju (str. 140). Za ponovno pregledavanje svih slika na fotoaparatu, prebacite kopirane slike na njega pomoću »PMB«. Funkcija snimanja nije dostupna zbog povišene interne temperature •Fotoaparat se zagrejao. Memorisanje slika nije moguće dok se fotoaparat dovoljno ne ohladi. Snimanje je zaustavljeno zbog povišene temperature fotoaparata •Snimanje je zaustavljeno zbog porasta temperature tokom video snimanja. Molimo sačekajte dok temperatura ne padne. •Fotoaparat će početi da se zagrejava ako video snimanje predugo traje. Prekinite video snimanje. Spajanje nije uspelo • Proverite TransferJet prijemnu jedinicu i ispravno prenesite podatke (str. 1 7). Neke datoteke nisu poslate Neke datoteke nisu primljene •Ili se tokom prenosa slike veza prekinula ili je prenos prekinut jer se napunila memorija uređaja. Proverite raspoloživi memorijski kapacitet i ponovo pokušajte preneti podatke pomoću TransferJet-a. 177