Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Punjač baterije • U

Punjač baterije • U punjaču baterije (isporučeno) mogu se puniti samo baterijske jedinice tipa NP-BN1 (i nijedne druge). Ostale baterije mogu procureti, pregrejati se i rasprsnuti u punjaču i tako prouzrokova ti povrede i opekotine. • CHARGE indikator na isporučenom punjaču baterije može treperiti na sledeća dva načina. Brzo treperenje: Indikator treperi sa vremenskim razmakom od približno 0,15 sekundi. Sporo treperenje: Indikator treperi sa vremenskim razmakom od približno 1,5 sekundi. • Izvadite napunjenu bateriju iz punjača baterije. Ako napunjenu bateriju ostavite u punjaču može joj se smanjiti vreme trajanja. • Kad indikator CHARGE treperi brzo, izvadite bateriju koja se puni i ponovo je umetnite u punjač dok ne klikne. Ako indikator CHARGE nastavi brzo da treperi, može značiti da je došlo do greške baterije ili je umetnut pogrešan tip baterije. Proverite tip baterije. Ako je baterija tipa koji se može puniti, izvadite je, zamenite novom i proverite da li radi punjač ispravno. Ako punjač radi ispravno znači da je možda došlo do greške baterije. • Ako indikator CHARGE sporo treperi znači da je u modu čekanja i da je punjenje privremeno prekinuto. Punjenje se privremeno prekida i punjač prelazi u mod čekanja kad je temperatura izvan intervala pogodnog za punjenje. Punjenje se nastavlja i indikator CHARGE se pali kad se temperatura opet vrati u interval pogodan za punjenje. Preporučujemo punjenje baterijske jedinice pri okolnoj temperaturi od 10°C do 30°C. 182

Inteligentni zakretač Inteligentni zakretač (prodaje se posebno) vam omogućuje automatsko snimanje slike kad fotoaparat prepozna lice osobe. Detaljnije informacije naći ćete u uputstvu za upotrebu inteligentnog zakretača. 183